​​​​​​​

Økonomi og Planlægning

Stab i Rigshospitalets administration med enhederne Budgetenheden, Dataenheden, Enhed for Forskningsstøtte og -økonomi, Planlægningsenheden og Sekretariat

​Stabschef 

Marianne Værn Thomsen
Telefon: 29 31 34 40

Opgaver
  • Budget- og bevillingsstyring
  • Budgetopfølgning
  • Analyser og rådgivning om vagtplaner og fremmødeprofiler
  • Aktivitetsstyring
  • Takstberegning og DRG-rådgivning
  • Specialeplanlægning og hospitalsplanlægning
  • Ledelsesinformation og monitorering
  • Vagtplanlægning
  • Arealplanlægning

Enheder

Budgetenheden

Enhedschef, Mads Grønnegaard-Kieler
Telefon:  29 52 95 88

Dataenheden

Enhedschef, Majken Maul Leegaard
Telefon: 24 45 98 62

Enhed for Forskningsstøtte og -økonomi

Enhedschef, Christian Drabe Alminde
Telefon: 40 23 66 91

Planlægningsenheden

Enhedschef, Lisbeth Simper Birk Elmstrøm
Telefon: 93 56 66 29

Sekretariat

Ledelse v. stabschef, Marianne Værn Thomsen
Telefon: 29 31 34 40
Redaktør