Administrationen

Hospitalets direktion serviceres administrativt af fire stabe

Stabene fungerer som en enhedsadministration, der overordnet skal understøtte hospitalets drift​ og:
  • Løbende forbedring af hospitalets kerneydelser og service 
  • Hurtig og sikker implementering af de centrale sundhedsmyndigheders og regionsrådets beslutninger og strategier 
  • God kommunikation både internt og med omverdenen Hurtige og klare beslutningsgrundlag for ledelsessystemet​​.

​​​Direktionen​​

Rigshospitalet ledes af en direktion, der er ansvarlig for hospitalets samlede virksomhed inden for patientbehandling, sundhedsforskning og uddannelse af sundhedsfaglige eksperter. ​

Sekretariat og Jura

Sundheds og Forskningsjura, Projekt og Sekretariat, Internationalisering, Direktionssekretariat, Tech-Trans og Den Kirkelige Funktion og Etnisk Ressourceteam​.

Kultur og Kommunikation

Arbejdsmiljø og Ledelse, Personale og Uddannelse og Kommunikation og Presse​.

Økonomi og Planlægning

Budgetenheden, Dataenheden, Enhed for Forskningsstøtte og -økonomi, Planlægningsenheden og Sekretariat​​.

Værdi og Sammenhæng

Digitalisering og AI, Enhed for Sammenhængende Patientforløb, Forskning og Innovation, Kvalitet og patientsikkerhed, Sekretariat og Værdi for patienten​.

Redaktør