Tilkald af specialister

​Du vil ofte kunne mærke, hvis din tilstand forandrer sig væsentligt eller pludseligt. Bliver du bekymret over forandringen, er det vigtigt, at du siger det til os. Det samme gælder, hvis dine pårørende bliver bekymrede. De kender dig bedre end personalet og ved, hvordan du plejer at være. 

Vi passer godt på dig

Når du er indlagt hos os, er du i trygge hænder.  Personalet er eksperter i din sygdom og hjælper med de undersøgelser og den behandling, du har brug for.

Vi holder godt øje med din tilstand ved jævnligt at gennemgå din vejrtrækning, dit kredsløb og dit bevidsthedsniveau og tale med dig om, hvordan du har det. 

Vurdering af din tilstand

Hvis du eller dine pårørende er bekymrede over din tilstand, kan personalet tilkalde en læge, som er særligt uddannet til at vurdere akut, kritisk syge børn og voksne. 

Lægen vil sammen med personalet på din afdeling undersøge dig og vurdere, om din tilstand kræver akut behandling.  

Tal med os, hvis I er bekymrede og spørg altid, hvis I er i tvivl om noget.
Redaktør