Støttetilbud i regionen og i kommunerne

Regionen og kommunerne har en række støttetilbud til kræftpatienter og deres pårørende, du kan få et overblik over tilbud​dene på sundhed.dk.


​Sundhed.dk har samlet en oversigt over regionale og kommunale støttetilbud til kræftpatienter. Vælg din region, kommune, behandlende hospital og sæt kryds ved kræft, så får du en oversigt over hvilke tilbud, de har til dig. Vær opmærksom på at mange af hospitalernes tilbud er åbne for alle.

Støttetilbud på Rigshospitalet​​​

Vi vil særligt fremhæve disse tilbud for kræftpatienter som er forankret på Rigshospitalet:

  • Hverdagsliv og senfølger efter hovedhalskræft behandling
    2 timers kursus om senfølger ved hovedhalskræft. Kurset er for patienter med færdigbehandlet hovedhalskræft og deres pårørende.

  • Kursus for kvinder om kræft i underlivet​.
    Kursus for kvinder, der er færdigbehandlet for kræft i underlivet. Kurset har til formål at give anvisninger fra fagfolk og andre patienter på normale symptomer, følger og reaktioner efter afsluttet behandling. Kurset tager udgangspunkt i kvindernes eget patientforløb via patientfortællinger.

  • Lymfødem Café
    Åbent tilbud til patienter med lymfødem, hvor vi diskuterer emner som motion, selvbandagering, selvdrænage, forebyggelse og levevis.​

Redaktør