Velkommen til Specialklinik for Hjerne- og Nervesygdomme

I Specialklinik for Hjerne- og Nervesygdommemodtages patienter med sygdomme og symptomerfra hjerne, nerver og muskler.

I Specialklinik for Hjerne- og Nervesygdomme modtages patienter med sygdomme og symptomer fra hjerne, nerver og muskler. Derudover foretages kontrolkonsultationer for patienter, som har været indlagt på et af afdelingens sengeafsnitter.
Når du ankommer til klinikken på afsnit 7065, bedes du tage plads i venteområdet for enden af gangen. Sekretæren kommer herefter og registrerer din ankomst.

Forundersøgelse

Forundersøgelsen er en samtale med lægen, hvor du bliver spurgt om dine symptomer og dit eventuelt tidligere forløb.

Lægen tager stilling til, om der skal laves nye undersøgelser og disse bestilles.
Du må beregne ca. 1 time i alt til undersøgelsen.

Opfølgende konsultation

Der er afsat ca. 20 minutter hos lægen, hvis du skal have svar på dine undersøgelser eller opfølgningssamtale på din indlæggelse. Det kan enten
foregå som en telefonkonsultation eller ved fysisk fremmøde i klinikken. Dette vil fremgå af dit aftalebrev, som du modtager i Eboks.

Hvornår får du svar på undersøgelser?

Det er varierende hvor lang til, der går, før vi har svar på dine undersøgelser. Nogle svar kommer hurtigere end andre.

Afbud

Hvis du er forhindret i at møde til den planlagte tid, er det meget vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, da en anden patient derved kan få glæde af tiden.

Du kan skrive via MinSP eller ringe på telefon 46 56 36 97.

Ventetid

Vi tilstræber at overholde den tid, du har fået. Der kan dog opstå akutte situationer, som kan betyde, at der blive ventetid. Vores venteareal er fælles for flere læger, og du kan derfor opleve, at de ventende patienter ikke bliver kaldt ind i rækkefølge. Det betyder ikke, at du bliver sprunget over. Du bliver kaldt ind til besøg hos lægen, når det er din tur ifølge bookingen. Du er altid velkommen til at spørge sekretæren.

Pårørende

Du er velkommen til at medbringe en pårørende til undersøgelser eller konsultationer. Mange har glæde af at medbringe en ledsager, som kan støtte
og være med til at huske, hvad der blev talt om.
Du har selvfølgelig altid ret til at tale alene med lægen, hvis du ønsker det.

Notér spørgsmål

Det er en god idé at skrive dine spørgsmål til lægen ned og tage dem med til samtalen. Det er vores erfaring, at det kan være svært at huske det hele, når man er til konsultation.

SMS eller E-mail information om din tid

Du kan få SMS eller E-mail med besked om din tid i klinikken. Du skal tilmelde dig med dit NemID på www.borger.dk.
Du kan få udleveret en folder om dette i receptionen, og personalet i klinikken kan hjælpe dig med tilmeldingen.

Elektronisk journal

Nogle oplysninger i din journal er tilgængelige i elektronisk form. Du kan se din journal på www.sundhed.dk ca. 14 dage efter besøget, hvis du er over 15 år og har en NemID.

PRAKTISK INFORMATION

Rygning

Rigshospitalet er røgfrit. Dette betyder, at der ikke må ryges på hospitalets område og gælder for både patienter, pårørende og personale. Hvis du har behov for at ryge, kan du benytte rygepavillonen bagved ambulatoriebygningen. Dette bedes respekteret.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon. Vi beder dig blot om at vise hensyn i ventearealet og sætte telefonen på lydløs eller slukke den helt under konsultationen.

Hvis du er i bil

Vær opmærksom på, hvor du må parkere på Rigshospitalets område. På Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk kan du finde en oversigt over parkeringspladser. Uden for Rigshospitalets område skal du købe en parkeringsbillet i de opstillede automater.

Dine muligheder for betalt transport

Den generelle regel er, at hvis dit helbred tillader det, skal du selv sørge for kørsel til og fra hospitalet. Klinikken tager, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, stilling til, om du kan tilbydes betalt kørsel. For at bestille kørsel skal du
kontakte Rigshospitalets kørselskontor:
Telefon 35 45 46 66 eller hvis du bor i Region Sjælland: Telefon  70 15 46 66.

Tolk

Der kan bestills tolk til samtalen, hvis du eller det sundhedsfaglige personale anser det for nødvendigt. Kontakt venligst klinikken ved behov.

Redaktør