Velkommen til Klinik for Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 7036

Heri findes nyttige oplysninger i forbindelse med besøg i Klinik for Led- og Knoglekirurgi og Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 7036.

I denne pjece finder du nyttige oplysninger i forbindelse med dit besøg i klinikken. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at spørge personalet.

Klinikken

Klinikken modtager dagligt ca. 200 planlagte patienter, fordelt på ambulante operationer og undersøgelser. Herudover kommer der akutte patienter, fra eget hjem eller andre afdelinger. Klinikken har åbent mellem kl. 08.00 - 15.30. Når du ankommer til klinikken, skal du henvende dig i receptionen, hvor du bliver modtaget af en sekretær. Det er vigtigt, at du har udfyldt det fremsendte oplysningsskema inden dit besøg. Hvis ikke du kan printe oplysningsskemaet ud derhjemme, kan du i klinikken få udleveret et skema, som du skal udfylde inden konsultationen starter.

Ambulant undersøgelse

Patienterne møder til undersøgelser og operationer af mange forskellige årsager. I klinikken er der tilknyttet læger og sygeplejersker. Lægerne er specialiseret inden for ét eller flere områder, og arbejder på undersøgelsesstuen, ofte sammen med en sygeplejerske. I sygeplejeambulatoriet varetager sygeplejerskerne sårbehandling, fjernelse af tråde mm.

Ventetid

Ventetiden i klinikken kan variere meget fra undersøgelsesstue til undersøgelsesstue. Er ventetiden lang, er du altid velkommen til at henvende dig til sekretæren i receptionen. Hvis du forlader klinikken i ventetiden, skal du informere receptionen, så vi kan kontakte dig på mobiltelefonen eller via vores kaldesystem, når det er din tur. 

Forhindret i at møde i klinikken

Skulle du blive forhindret i at møde i klinikken til planlagt tid, er det vigtigt, at du ringer og melder afbud så tidligt som muligt. Det kan give mulighed for, at en anden patient kan få glæde af tiden.

Tolk

Hvis du har brug for, at der er en tolk tilstede under besøget, skal du, eller dine pårørende, kontakte os senest dagen inden din aftalte tid.

Mad og drikke

Der er en vandautomat i klinikken, du frit kan benytte. Hvis du bliver sulten i løbet af dit besøg, kan du købe mad i kiosken eller cafeen, som begge ligger i stueetagen mellem opgang 2 og 3. Fastende operationspatienter bliver tilbudt en sandwich og noget at drikke efter endt operation.

Rygning

Rigshospitalet er røgfrit, det gælder også for e-cigaretter. Hvis du skal ryge, skal du benytte rygepavillonen i haven.

Mobiltelefon og andet elektronisk udstyr

Disse skal bruges under hensyn til dine medpatienter. Foretag derfor kun korte, dæmpede samtaler og skru ned for lyden ved brug af computer/ IPad. Du kan få adgang til Rigshospitalets gæstenet med en kode, der udleveres i receptionen. 

SMS om tider i klinikken

Personalet i receptionen kan tilmelde dit mobilnummer, så du inden næste besøg, får en sms besked 1-2 dage før, som en påmindelse.  

Parkering på Rigshospitalets område

Ambulante patienter skal parkere på offentlig vej, hvor der skal betales for parkering. Ved besøg der forventes at vare mere end to timer, kan du få udleveret en P-billet i receptionen, til parkering på Rigshospitalets område. Vi anbefaler, at du benytter offentlig transport, da parkeringspladserne i dagtimerne er meget begrænsede. 

Kørsel

Patienter har ret til befordringsgodtgørelse, hvis de modtager pension efter de sociale pensionslove, eller hvis afstanden til og fra hospitalet overstiger 50 km. Hvis dette er tilfældet, skal du sige det i receptionen, når du ankommer, så du kan få udleveret et kørselsskema.

Redaktør