Velkommen til Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme er et højt specialiseret center for behandling af lunge- og astmasygebørn og unge fra hele Danmark.

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme er en højt specialiseret klinik for behandling af lunge- og astmasygebørn og unge fra hele Danmark. Klinikken er en del af Afdeling for Børn og Unge Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme består af et team af læger, sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere, fysioterapeuter og forskningsansatte, som arbejder tæt sammen om behandling af børn og unge med lunge- og astmasygdomme i Danmark. Til klinikken er der desuden tilknyttet en psykolog, en socialrådgiver og en diætist.

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdommes særlige fokusområder er:

 • Cystisk fibrose (CF)
 • Primær ciliedyskinesi (PCD)
 • Interstitielle lungesygdomme (ChILD)
 • Andre lungesygdomme
 • Flexibel bronkoskopi
 • Respirationsfysiologiske problemstillinger.

Disse sygdomme behandles i klinik for Børn og Unge med Lungesygdommes specialklinikker og laboratorium, som omfatter:

 • Cystisk Fibrosecenter København
 • Dansk Center for Primær CilieDyskinesi
 • Respirationsbiologisk Laboratorium.

Læs mere om Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme og
fokusområderne på hjemmesiden.

Besøg i Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme

Et besøg i Klinik for Børn og Unge med Lungesygdommer kan omfatte
både kontrol, undersøgelse, samtale eller behandling.

Tjek ind ved standeren

Der står en stander i ventearealet, hvor du bedes registrere at du er ankommet.

Ventetid og akutte patienter

Venteværelset bliver brugt af flere klinikker på én gang. Det er derfor ikke sikkert, at du eller dit barn kommer ind i den rækkefølge, I er ankommet i. Vi tager os også af patienter, som har akut brug for hjælp, og dette kan desværre skabe lidt ventetid ind imellem. Vi håber på din forståelse for dette.

Gør rent efter dig

Da venteværelset bliver brugt af mange børn i løbet af dagen, vil vi gøre opmærksom på, at der flere steder er opsat rengøringsservietter, som I
skal bruge, så legetøjet, computerskærme etc. er rene til den næste, der kommer.

Mobiltelefoner

Det er tilladt at tale i mobiltelefon i venteværelset og udenfor, men vis hensyn.

SMS

Husk at tilmelde dig vores sms-service. Så vil du få en sms dagen før dit næste besøg.

Politik for besøg i Børn og Unge med Lungesygdomme, klinik 5003

Vi har i klinikken den politik, at man ikke bliver fulgt af én læge, men af et fast team af læger og sygeplejersker, som dagligt holder konferencer, hvor patientens behandling planlægges. Du vil derfor møde forskellige læger, når du kommer i klinikken, men de er velinformerede om dit forløb og sygdom og kan svare på alle spørgsmål herom.

Vi glæder os til at se dig og hjælpe dig i Børn og Unge med Lungesygdomme, klinik 5003.

Nyttige telefonnumre

Sekretærerne:

Telefon 35 45 48 02

Telefontid mandag til fredag: kl. 08.00-10.30 og kl. 
13.00-14.30

Brug telefonen til sekretærerne ved

Bestilling/ændring af tider.

Sygeplejerskerne

Telefon 35 45 18 08

Telefontid mandag til fredag kl. 08.30-10.00

Brug telefonen til sygeplejerskerne ved

Akutte spørgsmål omkring medicin og behandling.

Vi gør dog opmærksom på, at sygeplejerskerne ikke altid er ved telefonen. De vil besvare telefonen, når de ikke er optaget af en patient.

Der kan rettes skriftlig henvendelse til klinikken via ”min Sundhedsplatform”. Forældre kan få adgang til deres børns ”min Sundhedsplatform” ved at udfylde en blanket, der udleveres hos sekretærerne.

Når børnene fylder 15 år, skal de selv tilgå ”min Sundhedsplatform” med deres eget NemID.

Brug ”min Sundhedsplatform” til spørgsmål der ikke kan vente til næste ambulante besøg:

 • Bestilling af recepter og ændring af tider
 • Spørgsmål til én bestemt person (sekretærerne vil formidle beskeden videre).
 • Almene spørgsmål omkring medicin og behandling

Sekretærerne læser beskederne hver dag og videresender til rette vedkommende. Man kan dog ikke forvente at modtage svar samme dag.

Akutte henvendelser udenfor klinikkens arbejdstid kan ske til Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 på telefon 35 45 50 62.

Redaktør