Velkommen til Klinik for Børn og Unge med Infektionssygdomme

Heri findes en kort introduktion til, hvad der skal ske i Klinik for Børn og Unge med Infektionssygdomme

Kære familie
Velkommen til Klinik for Børn og Unge med Infektionssygdomme.
Vi vil med denne folder give jer en kort introduktion til, hvad der skal ske i klinikken.

Samtale med læge og undersøgelse af barnet

I Klinik for Børn og Unge med Infektionssygdomme får I mulighed for at tale med - og få jeres barn undersøgt af - en børnelæge, som er vant til at se og undersøge børn med infektioner.

Lægen vil starte med at tale med jer og derefter foretage en børneundersøgelse.
Sygeplejersken vil måle og veje jeres barn og lave vækstkurver. Evt. sætte Emla-plaster (lokal bedøvelse) på albuebøjningen, hvis det er nødvendigt med blodprøver.

Herefter beslutter vi på baggrund af den individuelle vurdering, hvilke undersøgelser der er relevante.

Undersøgelser

Blodprøver kan ofte tages samme dag i vores laboratorium.
Røntgenbilleder kan også være relevante ligesom halspodninger, urin- og afføringsprøver.

Svar på prøver

Vi aftaler, hvordan den videre plan skal være før I går. Det kan være telefonisk eller skriftligt svar på prøver og undersøgelser.
Vi aftaler også opfølgende besøg i klnikken, hvis der er behov for det.

Ved første konsultation bedes I venligst medbringe:

  • Vaccinationskort
  • Barnets bog
  • Feberdagbog og symptomdagbog
  • Diverse papirer vedrørende indlæggelse og sygeforløb
  • Samtykkeerklæring
  • Udfyldt oplysningsark

Vi har kun konsultationsdage mandag og onsdag.

Sygeplejersken træffes bedst på telefon 35 45 08 05 mellem kl. 08.00-09.00 på ovenstående dage.

Hvor finder man Klinik for Børn og Unge med Infektionssygdomme

Juliane Marie Centret på Rigshospitalet
Opgang 42, 7. sal, klinik 4271

Værd at vide om parkering og transport

Når I parkerer ved Rigshospitalet, er det på offentlig vej.

I kan købe parkeringstilladelse i kiosken på Rigshospitalet mellem opgang 2 og 3, alternativt er der billetmaskiner på Juliane Maries Vej.

I kan også tage bus 3A, 6A, 150S, 184, 185, 42 eller 43.

Se også vores hjemmeside på www.paediatri.rh.dk

Redaktør