Velkommen til Dialyseklinikkerne

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Personalet i Dialyseklinikkerne i Afdeling for Nyresygdomme byder dig velkommen til klinikkerne. Vi håber, at denne informationsskrivelse vil give dig svar på nogle af de spørgsmål du måtte have. Vi er gerne behjælpelige med yderligere information til dig og dine pårørende.

Om hæmodialyse

Hæmodialyse er en behandling, hvorved man renser kroppens blod for affaldsstoffer, regulerer salte og surhedsgrad samt fjerne evt. overskydende væske.

Blodet har flere funktioner - bl.a. at transportere brændstof og byggesten til cellerne og igen at transportere affaldsstoffer væk fra cellerne. Nogle affaldsstoffer udskilles gennem nyrerne og via urinen. Når nyrerne svigter, ophobes disse affaldsstoffer i blodet. Blodet bliver ”forurenet”. Dette kaldes uræmi. Uræmi kan afhjælpes med hæmodialyse. Har man ingen eller kun lidt urinproduktion ophobes der foruden affaldsstoffer også væske i kroppen.

Under behandlingen cirkulerer konstant en mindre mængde af dit blod udenfor kroppen, hvor det passerer igennem en kunstig nyre – også kaldet et filter.

Filtret består af 2 kanaler, som er adskilt af en membran. Den ene kanal gennemstrømmes af blodet og den anden kanal af en speciel hæmodialysevæske. Affaldsstofferne fra blodet passerer over i hæmodialysevæsken og ud i kloakken. På denne måde renses blodet. Filtret er monteret på en hæmodialysemaskine.

Behandlingen kræver adgang til blodbanen

Dette opnås enten via et kateter eller via en AV-fistel.

Katetret kaldes et hæmodialysekateter. Et kateter er et plastikrør, der gennem et lille hul i huden anbringes med spidsen i en af de store blodårer, der fører blodet til hjertet. Til dette kateter tilkobles plastikslanger, der leder blodet til og fra filtret. Katetret bliver liggende fra gang til gang og er oftest beskyttet af en lille forbinding. For at undgå infektion skal forbindingen holdes ren og tør.

En AV-fistel er en sammensyning af to blodårer – en arterie og en vene. En vene bliver forbundet med en arterie, derved får man en højere blodgennemstrømning gennem venen, hvilket bevirker, at venen i løbet af ca. 3-4 uger udvikler sig og bliver større. Når AV-fistlen har udviklet sig, kan den bruges i forbindelse med hæmodialysebehandling. Ved hver hæmodialyse skal der lægges to nåle i din AV-fistel. Efter endt hæmodialyse behandling fjernes de to nåle og sygeplejersken komprimerer med en gazetampon over de to indstikssteder, indtil blødningen stopper. Herefter sættes plaster på.
 
Anlæggelse af en AV-fistel kræver en lille operation og en kort indlæggelse.  AV-fistlen laves som oftest på underarmen. Fordele ved en AV-fistel er en langt mindre infektionsrisiko, og at der ikke er noget hæmodialysekateter at tage hensyn til.

Vægt og væskebegrænsning

Ved hæmodialyse er det muligt også at fjerne væske fra kroppen. For at kunne vurdere hvor meget væske, der evt. skal fjernes fra din krop under behandlingen, er det nødvendigt at kende din ”tørvægt”. Tørvægten er det man vejer når der ingen overskydende væske er i kroppen.

Du skal veje dig før hver hæmodialyse. Det du vejer mere end din tørvægt, er den overskydende væske, du skal have fjernet under hæmodialysen. I starten af dit hæmodialyseforløb, vil vi fastlægge din tørvægt.

Er du i tvivl om hvor meget væske du må drikke pr. døgn, kan du tale med din læge om dette.

Under behandlingen

Selve behandlingen er normalt ukompliceret og smertefri. Hovedpine og kvalme kan forekomme i den første tid under og efter behandlingen, men dette forsvinder når behandlingen er indstillet korrekt.

Teknik og alarmer

Selve hæmodialysebehandlingen overvåges udover af personalet også af en lang række kontrolforanstaltninger i hæmodialyseapparatet. Det kan virke overvældende og skræmmende med alle de bippende og hylende toner. Men netop disse alarmer er til for din sikkerhed under hæmodialysen. Når en alarm lyder, betyder det at vi skal være opmærksomme. Opfat det som en tryghed - det er ikke farligt.

Om dialyseklinikkerne

Der behandles knap 300 patienter med kronisk hæmodialyse i Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet. Behandlingen er fordelt på 4 klinikker: 

Dialyse, klinik 2133, Rigshospitalet (akutafsnit)
Dialyse, klinik 8601, Rigshospitalet (fast afsnit)
Dialyse, klinik 1 Frederiksberg Hospital (fast afsnit)
Dialyse, klinik 2 (P-LC) Frederiksberg Hospital (fast afsnit for selvhjulpne patienter)

Klinik 2133 ligger på 13. sal på Rigshospitalet og er den klinik hvor patienter med akut behov for hæmodialyse, typisk under indlæggelse, får foretaget behandling. En del patienter med behov for vedvarende hæmodialysebehandling vil påbegynde deres forløb i det akutte afsnit, for senere, når behandlingen er velfungerende og tilstanden stabil, at overgå til et af de øvrige faste klinikker.

Vi tilstræber, at man, så snart det er muligt, får tildelt faste hæmodialysetider på en fast klinik. Desværre vil det indimellem, i ventetiden på en fast ledig plads i disse klinikker, være nødvendigt at flytte hæmodialysetid og hæmodialyseplads. Vi er klar over, at dette kan opleves som forvirrende og utrygt i en i forvejen svær situation, men håber på forståelse for, at dette er nødvendigt for at få den overordnede planlægning til at gå op.

Personalet i klinikkerne

Sygeplejersker

Selve dialysebehandlingen varetages af sygeplejersker, som er specielt uddannet til dette. Du får tildelt en kontaktsygeplejerske, der sammen med klinikkens øvrige sygeplejersker er ansvarlige for din pleje og behandling.

Læger

Der er en læge tilknyttet hver klinik. Denne læge er din patientansvarlige læge, som sammen med afdelingens øvrige læger, har ansvaret for dine undersøgelser og behandling. Vi tilstræber at du hurtigst muligt får en samtale med din patientansvarlige læge.

Diætist

Har du brug for rådgivning om kost og kostomlægning i forbindelse med din behandling, kan vi tilbyde en samtale med en diætist. Vi hjælper med at formidle kontakten til diætisten.

Tolk

Hvis du har brug for en tolk, vil vi rekvirere en sådan. Læs mere om tolkebistand på www. rigshospitalet.dk.

Transport

Som hovedregel skal du selv sørge for transport til og fra hæmodialysebehandlingerne. Der er mulighed for at få refunderet transportudgifter efter gældende regler. Se evt. Region Hovedstadens hjemmeside omkring patientbefordring på www.regionh.dk Med hensyn til parkering af egen bil på hospitalet bedes du kontakte personalet for nærmere oplysninger.

Hvis din helbredstilstand udelukker at du selv kan komme til dialyseklinikkerne kan vi arrangere transport.

Forventninger til samarbejdet 

Hygiejne 

Når vi starter og slutter behandlingen, bruger vi briller og handsker som beskyttelse af både dig og os. Vi vasker meget ofte hænder og bruger håndsprit for at undgå smittespredning. Af samme grund beder vi dig spritte dine hænder før og efter hæmodialysebehandling samt at vaske og spritte dine hænder efter toiletbesøg.

Dine pårørende er velkomne

Der er frie besøgstider, og du er altid velkommen til at tage en pårørende med. Det kan være en fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål.

Giv os ris og ros

Fortæl os meget gerne, hvis du oplever noget under din behandling, der ikke er, som det skal være, eller som du synes, vi kunne gøre bedre. Vi vil altid gerne have ris og ros og gerne allerede, mens du er hos os, så vi kan nå at reagere på det. 

Undlad at bruge parfume

Nogle af vores patienter og noget af vores personale lider af astma og allergi. Undlad derfor at bruge parfume og andre duftstoffer, når du er på hospitalet.

Praktisk information

Forplejning

Vi kan tilbyde sandwich, proteindrikke, the, kaffe, vand og saftevand. Du er også velkommen til at tage din egen mad med.

Adspredelse 

Du må gerne bruge din mobiltelefon, når bare du viser hensyn til dine medpatienter.

Vi tilbyder gratis internetadgang, imens du er på hospitalet. Spørg personalet om brugernavn og adgangskode.

Der er TV/radio til alle hæmodialysepladser. 
Du skal selv medbringe hovedtelefoner.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på hospitalets område -  dette gælder også udenfor.

Værdier

Pas godt på dine værdigenstande og ejendele, mens du er på hospitalet. Vi anbefaler, at du efterlader dine værdigenstande og penge der hjemme, eller at du låser dine værdier inde i vores skabe eller sengebord på stuen. Hospitalet har ikke erstatningspligt, hvis du mister ejendele under dit ophold.

Redaktør