Vejledning til amputationspatienter, der træner i Fysioterapi, klinik 3001

Denne vejledning giver information til amputationspatienter, der skal træne i Fysioterapi, klinik 3001.

Meld din ankomst hos sekretæren når du møder i Fysioterapien afd. 3001.

Sprit venligst hænderne af inden du træner i Fysioterapi, klinik 3001.

Der må ikke bruges mobiltelefoner eller tages billeder i klinik 3001 uden skriftlig tilladelse.

Benyt taskeskabe og knager til jakker/ tasker.

Vær opmærksom på, at du ikke parkerer din kørestol hvor den står i vejen.

Tag kontakt til sekretæren i klinik 3001 vedrørende kørsel til og fra træningen.

Tag kontakt til sekretæren i klinik 3001 hvis du er forhindret i at komme til træning.

Bandagistkonference

Hver tirsdag og fredag er der bandagistkonference fra kl. 9- 11 ved gangbarren overfor bassinet.

Fysioterapeuten laver en konferenceliste med en behandlingsrækkefølge på de patienter, som skal tilses af bandagisten.

Bandagisten må ikke forstyrres under sit arbejde.

Patienter som er i et dagligt genoptræningsforløb i klinik 3001 bliver tilset af bandagisten først.

Patienter, som ikke er i et dagligt genoptræningsforløb i klinik 3001, kan ringe direkte til Sahva for at få en aftale med bandagisten.
Telefon: 70 11 07 11.

Redaktør