Ved dødsfald

Vejledning til dig, der skal tage hånd om en bisættelse.

Vejledning til dig, der skal tage hånd om begravelse eller bisættelse.

Hvem står for de praktiske ting?

Normalt er det afdødes nærmeste familie, der tager sig af det praktiske. 

Ønsker du hjælp til det praktiske, så tag som det første kontakt til en bedemand, som kan guide dig igennem forløbet. 

Vælger du selv at ordne det praktiske, kan du søge råd og vejledning hos en præst, på kordegnekontoret eller på Borger.dk. 

Er der ingen pårørende kan Rigshospitalets kapeller kontaktes for at planlægge en offentlig begravelse, som sker i samarbejde med afdødes kommune. 

At få sagt ordentligt farvel

Efter du har taget afsked med afdøde på sengestuen, bliver afdøde kørt direkte til hospitalets kapel. 

I kapellet kan du komme og være hos afdøde frem mod begravelsen/bisættelsen. Kontakt os for at lave en aftale.

Det er vigtigt for os, at afskeden i kapellet får et forløb, som du også senere i livet vil være tilfreds med. 

Kontakt os i kapellet, hvis du ønsker at høre mere om, hvilke muligheder du har.

Borgerlig begravelse og bisættelse 

Hvis du ønsker en ikke-kirkelige højtidelighed – altså uden en præsts medvirken – kan det naturligvis lade sig gøre. En borgerlig højtidelighed kan afholdes i kapellerne eller et krematorium efter egne og afdødes ønsker. 

Hospitalets kapeller kan bruges til højtideligheder for alle trossamfund.

Kirkelig begravelse og bisættelse

Ønskes en kirkelig højtidelighed, vil det være naturligt at gøre brug af kirken. Den er en smuk ramme om den afsked, du skal tage. Du kan også vælge at lade højtideligheden foregå i et kapel. Alt det kan du tale om med bedemanden eller præsten. 

Hospitalets kapeller lægger også lokaler til en bisættelseshøjtidelighed efter nærmere aftale. 

Personlige effekter og værdigenstande

Når der foreligger en skifteretsattest fra skifteretten, kan du få udleveret afdødes personlige værdigenstande i kapellet. Medbring attesten og billede-ID.

Donation af krop til forskning

Hvis afdøde i sit testamente har ønsket at donere sin krop til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, skal instituttet modtage legemet senest 4 dage efter, døden er indtruffet. Kontakt bedemanden, som kan tage sig af transporten til instituttet og de øvrige praktiske forhold forbundet hermed. 

Yderligere spørgsmål

Der kan i forløbet efter et dødsfald komme spørgsmål omkring indlæggelsen eller dødsfaldet. I det tilfælde har du altid mulighed for at kontakte den afdeling, hvor afdøde var indlagt

Kontaktinformation

Rigshospitalet Blegdamsvej Kapel

Frederik V’s Vej 11
2100 København Ø
Telefon 35 45 53 03
Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 07.30-14.00

Rigshospitalet Glostrup Kapel

Valdemar Hansens Vej 10
NB! Indkørsel fra Kindebjergvej
2600 Glostrup
Telefon 38 63 25 62
Telefontid kl. 07.30-14.00
Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 09.00-14.00

Redaktør