Urodynamisk undersøgelse

Den urodynamiske undersøgelse er en undersøgelse af blærens funktion.

Den urodynamiske undersøgelse er en undersøgelse af blærens funktion.

Undersøgelsen foretages af en specialuddannet sygeplejerske. Du skal regne med at være i klinikken 1–1½ time.

Inden undersøgelsen

Der er ingen egentlig forberedelse men du må ikke have en ubehandlet betændelse i urinvejene.
For kvinders vedkommende kan undersøgelsen ikke gennemføres under menstruation.

Umiddelbart inden undersøgelsen skal du lade vandet. Herefter lægger vi to meget tynde plastikrør op i blæren, og vi lægger også et tyndt plastikrør ca. 5 cm op i endetarmen.

Selve undersøgelsen

Vi anbringer to små elektroder ved endetarmsåbningen.
Din blære vil herefter langsomt blive fyldt med vand og du skal i den forbindelse angive når du får vandladningstrang. Når du har stærk vandladningstrang, skal du igen lade vandet på det toilet du sidder på/står ved.

Efter undersøgelsen

Når vandladningen er færdig, fjernes plastikrør og elektroder.
Undertiden kan det være nødvendigt at gentage undersøgelsen, inden plastikrørene fjernes, for at sikre et pålideligt resultat.

Komplikationer

Efter undersøgelsen er det meget vigtigt at du drikker rigeligt med væske. Således kan den svie, der kan forekomme ved vandladning lige efter undersøgelsen, svinde hurtigt.
I forbindelse med undersøgelsen er der risiko for bivirkninger i form af blærebetændelse.
Hvis du får symptomer på blærebetændelse, skal du kontakte klinikken eller din egen læge/vagtlægen.

Redaktør