Trykkammeret

I trykkammeret behandles der både elektive og akutte patienter. Trykkammeret har 8 pladser, hvoraf 7 bruges til patienter. Patienterne indånder 100% ilt under behandlingen

Trykkammeret udefra

Trykkammeret er en donation fra Gad Andresen Fonden og blev taget i brug i 1998.

Behandlingstilbud

Trykkammerbehandling - også kaldet HBO-behandling (hyperbar oxygen) - tilbydes mange patientkategorier.

Elektive (planlagte) behandlinger gives til patienter med stråleskader efter en i øvrigt vellykket kræftbehandling sår, som ikke kan hele på normal måde knogleinfektioner, som ikke har kunne behandles på anden måde

Akutte behandlinger gives til patienter med

 • dykkersyge (landsfunktion)
 • gasemboli - luft i blodbanen
 • kulilteforgiftning/gasforgiftning (i samarbejde med Århus Universitetshospital)
 • infektion med “kødædende” bakterier (landsfunktion)
 • visse hudtransplantationer, hvor iltningen er utilstrækkelig

Elektiv trykkammerbehandling består oftest af en behandlingsserie på 40 behandlinger, én om dagen og af 1½ times varighed.

Akutte trykkammerbehandlinger kan påbegyndes når som helst i løbet af døgnet - om nødvendigt med én times varsel. Behandlingsserien består i reglen kun af få behandlinger, undertiden flere gange i døgnet.

Rigshospitalet har i mange år haft mulighed for at trykkammerbehandle patienter i et såkaldt monokammer. Det viste er nu på museum.

Behandlingerne

Det nuværende trykkammer har 8 siddepladser, hvoraf 7 kan anvendes til patienter. Ved behov kan kammeret indrettes til en intensiv behandlingsstue, hvor patienten kan respiratorbehandles under tryksætningen (se nedenfor).

Patient der ligger i intensiv i trykkammeret.

Trykket i kammeret kommer fra to kompressorer, der står i et lokale under trykkammeret. Trykbehandlingen styres fra en computer, men kan også gennemføres manuelt. Trykkammeret kan levere et tryk svarende til, at man dykker 50 meter. De sædvanlige behandlingstryk er svarende til 18 meter til akutte behandlinger og 10-14 meter til elektive behandlinger.

Patienterne indånder 100% ilt under behandlingen. Ilten indåndes gennem en særlig gennemsigtig hætte. Kammeret er videoovervåget og der er et samtaleanlæg, så personalet hele tiden ved, hvad der sker i kammeret. Patienterne kan læse eller tage et lille hvil under behandlingerne.

Sikkerheden er meget høj. En omfattende checkliste gennemgås af personalet før behandlingerne starter. Patienterne er alle iført hospitalets bomuldstøj, så man undgår risikoen for statiske gnister og uvedkommende ting i kammeret.

Henvisning til behandling for dykkersyge sker normalt gennem Joint Rescue Coordination Center og eller Trykkammeret på hverdage, andre akutte patienter henvises fra sygehusafdelinger. Henvisninger til elektive behandlinger sker fra landets praktiserende læger og sygehusafdelinger.

Aktiviteter

Trykkammerets aktivitet er stadig stigende, og dokumentationen af behandlingerne er stadig mere omfattende.

En graf over udviklingen af trykkammerbehandlinger 1999-2019. Stigning i både elektive og akutte behandlinger.

Personale

Trykkammerets daglige ledelse varetages af en overlæge.

Trykkammeret samarbejder med firmaet Hyperbaric Consult, som leverer teknikerassistance og vedligeholder kammeret.

Kammeret, der er døgnbetjent, betjenes altid af mindst 2 personer: Én der holder øje med tankens instrumenter og funktion og én, der er klar til at tale med patienterne inde i kammeret, hvis der opstår problemer. Ved behov kan en af personalet sluses ind i kammeret mens behandlingen foregår.

Til daglig er følgende personer til stede omkring kammeret:

 • 1 speciallæge i anæstesiologi og intensiv terapi
 • 2 teknikere, professionelle dykkere fra Hyperbaric Consult
 • 1 sygeplejerske i dagtiden

Forskning

Forskningsindsatsen i trykkammeret er for tiden koncentreret om følgende områder:

 • undersøgelse af virkningen af trykkammerbehandling efter lymødem, stråleskader på blæren, i mund og kæbe
 • dykkersyge, sygdomsmekanisme og forekomst
 • cyanidforgiftning, forekomst, sygdomsmekanisme og behandling, herunder trykkammerbehandling
 • trykkammerbehandling af kulilteforgiftning
 • trykkammerbehandling som en del af behandlingen af infektion med “kødædende” bakterier

I 2005 blev Laboratoriet for Hyperbar Medicin indviet. Laboratoriet bedriver klinisk såvel som grundvidenskabelig forskning i hyperbar medicin og er indrettet med to små trykkamre til eksperimentel forskning. Der er aktuelt tilknyttet 2 ph.d.-forskere til laboratoriet. Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard er leder af laboratoriet.

Redaktør