Topkateter

Forskellige sygdomme eller operationer kan påvirke blærens evne til at tømme sig. Det kan derfor være nødvendigt at have et kateter i blæren for at tømme urinen ud af blæren.

Hvad er et topkateter?

Et topkateter er en blød slange, der går gennem maveskindet ind i blæren. Topkateteret sidder fast i blæren ved hjælp af en lille ballon.

Hvorfor anvende topkateter?

Forskellige sygdomme eller operationer kan påvirke blærens evne til at tømme sig. Det kan derfor være nødvendigt at have et kateter i blæren for at tømme urinen ud af blæren.

Dagligdagen med kateter

Der er plaster over stedet, hvor topkateteret går ind i blæren. Topkateteret er tilsluttet en kort urinpose.

Du bør altid placere urinposen lavere end blæren, for at sikre det bedst mulige afløb. Om dagen placeres urinposen i en benpose. Urinposen tømmer du gennem bundventilen efter behov, dog anbefales det at tømme den, når den er 3/4 fuld.

Til natten kobler du en urinpose med lang slange til den korte urinpose ved hjælp af et mellemrør og urinposen placeres i en poseholder. Husk at åbne ventilen på den korte urinpose. En urinpose kan anvendes i op til en uge.

Den brugte urinpose tømmes for urin i toilettet og kasseres som almindelig dagrenovation.

Hygiejne

Det er vigtigt at være omhyggelig med den personlige hygiejne, når man har kateter. Du skal derfor altid vaske hænder før og efter du rører ved kateteret og urinpose. Du må gerne tage brusebad. Tøm urinposen inden og tag plasteret af, der sidder hen over det sted, hvor topkateteret går ind.

I begyndelsen kan det væske en del fra det sted, hvor topkateteret går ind i blæren. Plasteret kan enten du selv eller hjemmesygeplejersken skifte.

I øvrigt

Når man har kateter, er det væsentligt at drikke rigeligt med væske, det vil sige omkring 2 liter væske dagligt.

Generer det?

Normalt generer selve topkateteret ikke. Du skulle ikke opleve andre gener, end de der er ved at skulle gå med en pose konstant.

Seksualitet

Det er fortsat muligt at have et aktivt sexliv, også med topkateter. Hvis du skulle have problemer eller spørgsmål i den forbindelse, er du meget velkommen til at drøfte dette med afdelingens læger eller sygeplejersker.

Hvad skal der ske senere?

Ved udskrivelsen vil du blive vejledt i at passe topkateteret og om der er behov for at hjemmesygeplejersken deltager i pasning af dit topkateter. Du får besked om hvor og hvornår, dit topkateter skal skiftes. Du vil også få oplyst hvor og hvordan du får nye urinposer.

Problemer med kateteret

I visse tilfælde kan der komme:

  • Urinsivning langs topkateteret
  • Grumset ildelugtende urin
  • Blod i urinen
  • Ingen funktion af kateteret
  • Akutte smerter i blæren, evt feber

Hvis du får et eller flere af ovenstående problemer, eller hvis der er noget, du er i tvivl om vedrørende dit topkateter, skal du kontakte hjemmesygeplejersken, din egen læge eller Urinvejskirurgi, klinik 2111.

Redaktør