Tømning af dræn

Information om hvordan drænet tømmes samt infektionstegn. Ved tømning noteres antal milliliter.

Formålet med denne pjece er, at du kan udskrives med dræn til dit hjem. Det er muligt selv at tømme et dræn, blot du eller en pårørende har lært, hvordan det gøres. Pjecen giver information om dræn, tømning af dræn og nødvendige observationer.

Hvordan ser drænet ud, når det fungerer

Harmonikaen er sammenklemt og begge klemmer er åbne. Vigtigt! Hvis harmonikaen ikke kan ”holde sug/Vakuum”(forblive sammenklemt), fungerer drænet ikke som ønsket. 

Drænet fungerer. Klemmerne er åbne og harmonikaen sammenklemt.

Hygiejniske forholdsregler

For at mindske risikoen for infektion, er der nogle forholdsregler, du skal tage. Du kan sagtens gå i bad med dit dræn. Det er vigtigt at skifte plasteret ved indstiksstedet umiddelbart efter bad for at undgå infektion. Plasteret fjernes forsigtigt, så du undgår at trække i drænet. Ved skift af plasteret skal du se efter infektionstegn omkring drænet.

Infektionstegn

I forbindelse med håndtering af dræn i hjemmet skal du holde øje med følgende infektionstegn:

 • Temperaturstigning
 • Rødme eller pus ved indstiksstedet
 • Tiltagende smerter ved drænet.

Tømning af dræn

Drænet tømmes 1 gang i døgnet, hver morgen.

 • Tøm posens indhold i de målebægre, du har fået med
 • Du åbner for ventilen nederst på posen ved at skubbe den til side
 • Når posen er tømt, lukkes ventilen og studsen tørres af med papir
 • Du aflæser antal milliliter og skriver dette i skemaet nederst på siden
Når harmonikaen er fyldt, så presses den sammen, så blodet/væsken løber ned i posen.
Tøm indholdet ud i de plastikkrus, du har fået med. Du åbner for ventilen ved at skubbe den til side. Indholdet noteres i skemaet på bagsiden.

Materialer givet med hjem

 • Plaster til drænindstiksstedet
 • Målebæger til at tømme drænet i

Her noteres antal milliliter i drænet de seneste døgn

_____. dag efter operationen________ml _____. dag efter operationen________ml _____. dag efter operationen________ml _____. dag efter operationen________ml

HUSK AT MEDBRINGE DENNE PJECE NÅR DRÆNET SKAL FJERNES, SÅ VI KAN SE DIT SKEMA!

Kontakt Kvindesygdomme, sengeafsnit 5031 når:

 • Drænproduktionen kommer ned på _______ ml. eller derunder
 • Du når til 5. dagen efter operationen og stadig har dit dræn.

I begge tilfælde aftales med sygeplejersken/lægen hvad der skal ske.

Afdelingen kontaktes desuden, hvis:

 • Der opstår tegn på infektion omkring drænet
 • ”Harmonikaen” ikke kan forblive sammenklemt.
Redaktør