Tilbageløb af urin fra blæren til urinleder - operation

Operationen afhjælper tilbageløb af urin fra blæren til urinlederen.

I denne pjece kan du læse om, hvad der skal ske, når dit barn skal opereres for tilbageløb af urin fra blære til urinleder.

Om indlæggelsesforløbet

Ved denne type operation skal I regne med at være indlagt i 5-7 dage.

Efter operationen

Efter operationen vil jeres barn have:

  • Et drop til væske og medicin
  • En smertepumpe
  • Et kateter igennem urinrøret
  • Og evt. et kateter i urinlederen

Kateteret i urinlederen vil enten gå ud igennem maven eller være sat sammen med det kateter, der ligger i urinrøret, og derfor ikke er synligt. Disse katetre lægges for at aflaste operationsområdet. Der sættes poser på katetrene til at opsamle urin.

Smerter

Det er vigtigt, at jeres barn ikke har ondt, derfor vil jeres barn have en smertepumpe. Udover smertepumpen, som indeholder morfin, skal jeres barn have Panodil, der næsten altid gives som stikpiller. Det kan dog også gives som mikstur, tabletter eller i droppet. Der vil komme en smertesygeplejerske og se til jeres barn og tale med jer om smertebehandlingen de første dage efter operationen.

Pleje og pasning af barnet under indlæggelsen

Jeres barn vil være mest tryg ved, at det er mor og far, der hjælper med f.eks. at blive vasket, få rent tøj på samt at få noget at spise og drikke. Det er dog sygeplejerskens ansvar at passe operationsområdet og skifte forbindinger samt passe katetre, drop og lignende. Tal med sygeplejerskerne om jeres behov for hjælp og ønsker til fælles rammer om pasning af barnet, så det bliver så trygt som muligt for jeres barn og jer, mens I er indlagt. Vi anbefaler, at jeres barn kommer ud af sengen så hurtigt som muligt. Det gør, at barnet vil komme sig hurtigere.

Mad og drikke

Jeres barn må få noget at drikke (saft/vand), når barnet er vågen. Det er en god idé at give lidt af gangen, da barnet ellers kan kaste op. Når jeres barn er helt frisk, må barnet få mad. Jeres barn kan spise i køkkenet, når barnet har tid og lyst til det. Der er både mad i køleskabet og retter i fryseren, man kan få lavet på alle tider af døgnet. Ellers henter I mad i fælleskøkkenet.

Underholdning

I dagtiden har sengeafsnittet en pædagog tilknyttet, som kan hjælpe jer med ideer til lege og aktiviteter. I er velkomne til at medbringe egen iPad/tablet eller lignende. Husk at tage høretelefoner med.

Kateter

Under indlæggelsen er det vigtigt, at I husker på, at kateterslangen ikke må være snoet og have knæk. Det er derfor vigtigt at holde øje med, om der kommer urin i posen. Det er altid personalets ansvar at sørge for, at alt fungerer, som det skal. Men børn bevæger sig og kan hurtigt blive viklet ind i slangerne. Det er kirurgen, der vurderer, hvornår katetrene kan fjernes. Typisk 3-5 dage efter operationen. Det er sygeplejersken, der fjerner katetrene. Det kræver ingen forberedelse og tager blot et øjeblik.

Husk efter udskrivelse

Når I er kommet hjem igen, skal I huske, at:

  • Tråde skal sidde i 10 dage og kan fjernes hos jeres egen læge, hvis ikke andet er aftalt
  • Barnet må ikke komme i karbad, før trådene er fjernet. Barnet må godt komme i brusebad
  • Ca. 1 måned efter operationen vil I blive indkaldt til en kontrol af nyrefunktionen, en renografiundersøgelse og samtale med læge.
Redaktør