Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet

Hele jeres situation er formentlig uoverskuelig og kaotisk netop nu. Denne patientinformantion er supplement til pjecen fra Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød og en kort information, der skal understøtte, hvad I allerede har talt med personalet om.

Kære forældre

I har mistet jeres lille barn. Hele jeres situation er formentlig uoverskuelig og kaotisk netop nu.

Denne pjece er et supplement til pjecen fra Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød og en kort information, der skal understøtte, hvad I allerede har talt med personalet om.

Opfølgende samtale

Svangreafsnittet

Hvis I har været indlagt på svangreafsnittet, vil vi meget gerne se jer til en samtale efter fødslen. Hvis I har valgt at få jeres døde barn obduceret, vil I få svaret på obduktionen her. Det er normalt, at der kan gå op til otte uger førend svar på obduktionen foreligger.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

I den første tid efter barnets død kan I have brug for at tale med læger og/eller sygeplejersker, som I kender fra jeres barns indlæggelse på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Fra afdelingen kontakter vi jer telefonisk 3-4 dage efter barnets død, for at høre hvordan I har det.

En måned efter dødsfaldet vil I få en indkaldelse til samtale med læge og sygeplejerske om jeres barns indlæggelsesforløb og udfaldet af obduktionen, hvis denne er foretaget. I er meget velkomne til både før og efter denne samtale at kontakte afdelingen, hvis I har behov for at tale med nogen på afdelingen om forløbet.

Socialrådgiver

I vil under hospitalsopholdet blive tilbudt samtale med en socialrådgiver, såfremt I har behov for støtte og vejledning vedrørende jeres sociale situation. Socialrådgiveren kan orientere om støttemuligheder og rettigheder i henhold til social lovgivningen og kan være støtteperson og kontaktperson til de sociale myndigheder. Socialrådgiveren kan kontaktes på telefon 35 45 40 80.

Psykolog

Ved særlige behov vil der være mulighed for samtale med en af hospitalets psykologer. På længere sigt kan I få en henvisning til en psykolog, der er tilmeldt den offentlige sygesikring. Henvisningen får I hos jeres egen læge. I forbindelse med at I har mistet jeres barn, har I ret til 10 konsultationer hos psykolog til halv pris.

Præst

Under indlæggelsen vil der være mulighed for at tale med en af Rigshospitalets præster eller jeres egen sognepræst. Præsten står til rådighed for samtale om de eksistentielle og åndelige spørgsmål, der kan opstå, når man mister et barn. Præsterne står også til rådighed for samtale om de praktiske spørgsmål i forbindelse med bisættelse eller begravelse af jeres barn.

Rigshospitalets præster kontaktes på telefon 35 45 48 28 eller gennem afdelingens personale.

Sundhedsplejerske

Vi sender jeres sundhedsplejerske et udskrivningsbrev med en kort beskrivelse af forløbet. Sundhedsplejersken ringer til jer for at høre, om I har lyst til at få besøg af hende. Sundhedsplejersken kan gennem samtaler hjælpe jer med at bearbejde sorgen og være behjælpelig med anvisning til andre fagpersoner i kommunen, hvis I får brug for det.

Fysiske forhold hos moderen

Standsning af mælkedannelse

Efter en fødsel eller en sen abort vil der dannes mælk i dine bryster. Du vil blive tilbudt en mælkestandsende behandling i form af 2 tabletter Dostinex, som du kun skal tage denne ene gang. Nogle får lette bivirkninger i form af svimmelhed, hovedpine eller træthed. Du kan også anvende en stram BH og drikke sparsomt i et par dage.

Hvis du får røde bryster og/eller feber skal du kontakte afdelingen eller egen læge, da du muligvis kan have fået en brystbetændelse. I er altid velkomne til at kontakte afdelingen, hvis I vil undgå at skulle fortælle om jeres døde barn til en fremmed vagtlæge.

Kejsersnit

Hvis du har født ved kejsersnit, vil de tråde din mave er syet sammen med opløse sig af sig selv cirka 14 dage efter, du har fået lavet kejsersnittet. Du skal blot cirka otte dage efter kejsersnittet have klippet de to ender af tråden.

Du vil inden du forlader Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel få en aftale om, hvem der klipper trådene; personalet på afdelingen eller din egen læge.

Blødning efter fødslen

Slimhinden i din livmoder skal læges efter fødslen. Du vil bløde som ved en kraftig menstruation i den første uge efter fødslen. Det er normalt at en blødning kan fortsætte i 6 til 8 uger efter du har født, men du vil bløde mindre og mindre.

Da du er mere modtagelig for en infektion efter en fødsel, bør du først gå i karbad eller svømmehal efter 8-ugers undersøgelsen ved egen læge.

Du kan genoptage samlivet med din mand få uger efter fødslen. Selv om du bløder, er det muligt at blive gravid. I bør anvende kondom så længe du bløder, da det er en beskyttelse mod infektion.

8-ugers undersøgelsen

Du bør gå til din egen læge cirka otte uger efter fødslen og blive undersøgt. Her skal lægen lave en gynækologisk undersøgelse for at vurdere, om din livmoder har trukket sig godt sammen, og for at sikre at din bækkenbund atter er stærk.

Hvis du giver samtykke, vil Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel skriftligt informere din læge om din fødsel inden for en uge efter udskrivelsen.

Litteratur

Sorgarbejde

af Kirsten Brenøe

Bogen er en letlæst introduktion til, hvad det vil sige at sørge, og hvordan man kommer igennem sorgen.

Den nødvendige smerte

af Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick

Bogen omtaler de sorgprocesser, der ikke fungerer, som de skal. Behandlingsformen er den åbne sorggruppe, og bogen er god for enhver, der ønsker at forstå sorgens følelser.

Sorg og krise

af Lis Hillgaard, Lis Keiser og Lise Ravn

Bogen indeholder en beskrivelse af de normale sorg- og krisereaktioner. Der er en kort gennemgang af teorier om sorg- og krisebegrebet, men det meste af bogen består af praktiske eksempler på, hvordan private og professionelle kan støtte mennesker, der er ramt af sorg og krise.

Til dig lille hjertebarn

af Inge Andresen

En bevægende og personlig beskrivelse af, hvordan det er at få et barn med medfødt hjertefejl. Om forældrenes og omgivelsernes reaktioner på sygdommen, hospitalsopholdene og datterens død og begravelse.

Når sorgen bliver synlig og Den usynlige sorg

af Anni Schwartz Hansen

Begge bøger handler om sorg- og krise behandling af forældre eller mød-re, som har mistet et barn under graviditeten, under fødslen eller i den første tid efter fødslen. Bøgerne er skrevet for forældrene, men også for venner, familie og behandlere.

Sorg hos børn

af Atle Dyregrov

En håndbog for voksne, som ønsker at hjælpe og støtte et barn, når det har mistet en af sine kære. Det er nødvendigt at forstå børn på deres forskellige udviklingstrin og deres måder at reageret på sorg på. I et afsnit fortælles om, hvad der kan gøres i børnehave/skole i forbindelse med dødsfald.

Børn og sorg

af Anne Jacobsen

Med udgangspunkt i børns egne historier fortælles om deres oplevelser af sorg og død, og om de voksnes vanskeligheder ved at tale med børnene om det. Forfatteren giver gode råd om, hvordan man kan hjælpe børnene gennem de sorger, som ingen - heller ikke børn - bliver skånet for.

På biblioteket findes flere bøger til børn, der handler om døden og om sorgen og savnet i forbindelse med at miste en, man holder af. Spørg bibliotekaren.

Vigtige telefonnumre

Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel – Fødeafdelingen: 35 45 50 22
Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, afsnit 4022/4024 (Svangre/Barsel): 35 45 40 22 / 35 45 40 24
Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, afsnit 5033/5034 (Barsel): 35 45 50 34

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5021: 35 45 50 21
Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, sengeafsnit 5023: 35 45 50 23

Rigshospitalets præster: 35 45 48 28
Rigshospitalets kapel: 35 45 53 03
Rigshospitalets socialrådgiver: 35 45 40 80
Rigshospitalets psykolog: 35 45 36 17
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød: 39 61 24 51
Foreningen Forældre og fødsel: 70 23 14 00

Redaktør