Tandbehandlingstilskud ved fokussanering og kæberesektion

Information omkring tilskud til tandbehandlinger til patienter der har fået foretaget fokussanering og kæberesektion.

Søg om tilskud til protetisk tandbehandling hos egen tandlæge efter fokussanering inden:

  • cancerbehandling
  • hjerteklap-/organtransplantation

Odontologisk fokussanering: En tandlægeundersøgelse og behandling af patientens tandsæt med henblik på at undgå infektioner fra tandfoci og som indbefatter fjernelsen af tænder.

Hvorfor skal tænder trækkes ud før strålebehandling?

Tænderne i strålefeltet skal trækkes ud, hvis de ikke er helt sunde. Det er nødvendigt, fordi senere tandudtrækning kan være risikabel på grund af kæbens nedsatte evne til sårheling efter strålebehandling. Sårene efter en tandudtrækning skal helst have 2 uger til at hele, inden strålebehandling kan påbegyndes. Løse eller usunde tænder hos patienter med blodkræft skal også fjernes, da disse patienter ellers har en risiko for at få en alvorlig infektion under senere kemobehandling.

Hvorfor skal tænder trækkes ud før transplantation?

Infektioner i mundhulen kan tænkes at udgøre en risiko for afstødelse af transplanterede organer samt hjerteklap, da transplanterede patienter modtager behandling for at forhindre kroppen i at afstøde det nye organ. Denne behandling vil også undertrykke kroppens eget immunforsvar i forbindelse med
bekæmpelse af infektioner i mundhulen fx. svær parodontose.

Infektioner omkring tænder og kæber kan som regel ikke blot behandles med antibiotika, men må ofte behandles med tandudtrækning.

Erstatning for tænder mistet ved tandudtrækning

Hvis man får tandudtrækning før strålebehandling/transplantation vil tandlægen på afdelingen vurdere om det er en vigtig tand for funktionen. Hvis det er tilfældet er der mulighed for at søge om at få erstattet de udtrukne tænder med fx. en protese (som kan tages ud). Behandlingen kan udføres af din egen tandlæge og betales af hospitalet såfremt ansøgning bevilges.

Behandling med protese

Den mest almindelige tanderstatning er en protese, fordi den kan erstatte flere manglende tænder samtidigt. Læg mærke til, at det kun er det behandlingsbehov, som tandudtrækningen har skabt, som er dækket.

Kæberesektion

Behandling efter fjernelse af dele af kæberne De patienter, der som et led i deres kræftbehandling, har fået fjernet dele af kæberne (resektion), er berettiget til tanderstatning efter ovennævnte retningslinjer. I mange tilfælde vil der være behov for specialisthjælp, da behandlingen er kompliceret og den vil typisk blive foretaget på Tandlægeskolens Kæbeprotetiske afdeling.

Praktiske oplysninger

Til ansøgning om tandtilskud efter fokussanering og kæberesektion skal din tandlæge skal indsende pris- og behandlingforslag for tandbehandlingen, samt kopi af tandlægejournal og røntgenbilleder.

Dette skal sendes til:

Rigshospitalet
Afdeling for Kæbekirurgi
Afsnit 5811
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Redaktør