Tal og lyt til dit barn

Heri findes inspiration til at tale med og lytte til barnet for at udvikle forståeligt talesprog hos barnet.

Du spiller en meget vigtig rolle i dit barns taleudvikling. Jo mere du taler med dit barn, jo mere styrker du det til at udvikle et forståeligt talesprog.

 • Fortæl om, hvad I laver - når du f.eks. bader dit barn, giver det mad og skifter ble.
 • Fortæl om de ting, I ser, når I er ude at gå, og når du handler. Prøv at tale om de ting, dit barn viser en interesse for.
 • Tal på det sprog, som du er bedst til. Det behø-ver ikke være på dansk.
 • Se på dit barn, når du taler, og giv det tid til at svare dig.
 • Svar dit barn, når det pludrer, så det bliver en samtale.
 • Hyg jer sammen med en god bog.
 • Lav sjov med sange og rim.
 • Lyt opmærksomt til dit barn, og lad det tale færdigt.
 • Hvis dit barn siger noget, der ikke er helt sprogligt korrekt, så gentag ordet/sætningen korrekt: ”bu” – ”Ja, det er rigtigt, det er en bus”.
 • Hvis dit barn ser fjernsyn, så sæt dig sammen med det, så I kan tale om, hvad der sker.

Leg med dit barn

Babyer og småbørns indlæring foregår primært via leg. Styrk dit barns sprogindlæring gennem leg.

 • Du er dit barns bedste legekammerat - prøv dagligt at give dig tid til at lege med dit barn.
 • Nyfødte elsker fysisk leg – specielt når du roligt aer barnets ansigt og krop – I kan f.eks. tælle fingre og tæer.
 • Når dit barn bliver lidt ældre og stærkere vil det have glæde af forskelligt alderssvarende legetøj, som det kan putte i munden - tal om legetøjet med dit barn.
 • Sig masser af lyde passende til jeres leg, f.eks. ”brmm, brmm”, når I leger med biler. Dit barn vil på denne måde høre forskellige talelyde og lære at, det er sjovt at lytte til stemmer.
 • Dit barn vil elske at høre de samme små rim og historier og lege igen og igen – f.eks. ”Tit tit bøh”.
 • Du behøver ikke en masse legetøj for at lege med dit barn – I kan også lege med simple ufarlige ting fra hjemmet.
 • Når dit barn bliver ældre, skal du ikke presse på for at gøre legen til en indlæringsproces. Dit barn vil lære mest af selv at få lov til at vælge, hvad I skal lege og opleve, at du følge med i legen.

Læs bøger med dit barn

At læse bøger sammen vil styrke dit barns taleudvikling og samtidigt er det en god måde at hygge sig sammen.

 • Find et roligt sted at sidde. Sluk fjernsynet og radioen, så der ikke er forstyrrende støj i baggrunden.
 • Læs historien, eller tal bare om billederne. Hvis der f.eks. er et billede af en hund, kan du f.eks. tale om en hund, I kender.
 • Giv dit barn tid til at svare dig.
 • Læs forskellige typer bøger sammen – I kan  f.eks. gå på biblioteket og finde flere slags.
 • Du skal ikke presse dit barn til at sætte lyd/ord på billederne, men hvis dit barn f.eks. prøver at eftersige dine ord, så giv ros og gentag ordene.
 • Læs ikke i så lang tid, at dit barn bliver træt af det - hellere lidt, men godt.
 • Lad andre voksne – bedsteforældre og søskende læse sammen med dit barn.

Syng og rim med dit barn

 • Dit barn elsker at høre din stemme, og gennem sange og rim vil du hjælpe dit barn i udviklingen af hhv. tale og taleforståelse.
 • Sluk for fjernsyn og radio, så dit barn kan høre din stemme.
 • Du behøver ikke at synge børnesange. Syng noget du kan lide, så vil dit barn også kunne lide det - også selv om du ikke synes, du synger godt.
 • Se på dit barn, når du synger og rimer. Se hvordan det reagerer og måske selv prøver at producere nye lyde.
 • Syng en yndlingssang langsomt og roligt, hvis dit barn er træt og pylret - det beroliger barnet.
 • Små børn lærer bedst gennem leg - lav sjov med sange og rim. Varier din stemme, find på sanglege – f.eks. ”Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?”, bevæg jer sammen til rytmerne og inddrag gerne dit barns navn og navnene på familiemedlemmer.
 • Lyt til dit barn, hvis det prøver at deltage aktivt i sangen og motiver det til at fortsætte.
 • Lav lydeffekter. Klap I hænderne, knips med fingrene, fløjt og sig forskellige lyde. Brug også musikinstrumenter eller ting i hjemmet til at lave lyde med.
  Det er godt at læse yndlingsbøgerne igen og igen. Gentagelser hjælper dit barn til at forstå og huske det, der bliver læst og sagt.
 • Læsningen handler ikke om at lære dit barn at læse, men om at få en oplevelse sammen, som hjælper dit barn i talesprogsudviklingen.

Babyer og sutter

Sutten er en hjælp til at berolige eller trøste barnet ved sengetid, eller når det er utidigt. Brugessutten imidlertid det meste af dagen, kan det skabe problemer for dit barns taleudvikling.

 • Sutter modvirker dit barns umiddelbare pludren. At pludre er et vigtigt trin i taleudviklingen – giv derfor dit barn pauser i brug af sutten.
 • Når dit barn græder, er det oftest for at fortæller dig noget. Prøv om du kan finde ud af, hvad der er galt - brug kun sutten som sidste udvej.
 • Husk på, at det er svært at lære at tale. Børn har brug for masser af øvelse i sprogudvikling. Spontaniteten i barnets lyd- og ordproduktion er en vigtig del af taleudviklingen, men den hæmmes af sutten.
 • Hvis dit barn bruger sut, så bed altid om, at sutten tages ud af munden, når I taler sammen.
Redaktør