Steroid udløst diabetes - værd at vide om

Steroid kan være skyld i, at kroppen udviklerinsulin-resistens. Hvis dette sker, har du fået steroid udløst diabetes.

Patientinformation

Sådan fungerer det

Glukose (sukker) dannes i leveren og frigives til blodet, hvorfra det optages i kroppens celler. Når blodsukkeret bliver for højt, danner bugspytkirtlen insulin, som frigives til blodet med henblik på at sænke blodsukkeret.

Normale blodsukkerværdier

 • Fastende (om morgenen): 4-7 mmol/l
 • 1-2 timer efter måltid: op til 10 mmol/l
 • Inden sengetid: over 8 mmol/l

Hvad er steroid udløst diabetes (Steroidinduceret
diabetes)

Steroid kaldes også binyrebarkhormon.

Steroid kan forstyrre dannelsen af insulin i bugspytkirtlen. Steroid kan også stimulere leveren til at frigive for meget glukose til blodet, eller blokere for optagelse af glukose i kroppens celler. Det betyder at blodsukkeret stiger.
Steroid kan være skyld i, at kroppen udvikler insulin-resistens. Det betyder at steroid blokerer insulinet, så det ikke længere kan sænke blodsukkeret.
Hvis dette sker, har du fået steroid udløst diabetes.
Undersøgelser viser, at omkring 40 % af patienter behandlet med højdosis steroid udvikler steroid udløst diabetes, og nogle skal behandles
med insulin. Nogle har diabetes livslangt, mens den steroid udløste diabetes forsvinder igen hos andre.

Derfor er det vigtigt, at dit blodsukker måles jævnligt under højdosis behandling med steroid.

Lægen ordinerer, hvor mange gange, du skal måle dit blodsukker. Det er typisk mellem en og fire gange dagligt før et måltid.
De fleste kan spise, som de plejer. Hvis der er nogle kostrestriktioner for dig, vil lægen eller sygeplejersken tale med dig om det.

Hvis du allerede har diabetes, når du starter med at få højdosis steroid, skal du muligvis måle dit blodsukker oftere end du plejer og have øget din insulindosis.

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på, når du får højdosis steroid

 • Øget tørst
 • Hyppige vandladninger
 • Kløe
 • Infektion i hud og slimhinder
 • Kvalme
 • Træthed
 • Føleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser
 • Vanskelig heling af sår

Disse symptomer kan være nogle, du allerede kender og oplever på grund af din sygdom eller behandling, og det betyder nødvendigvis ikke, at du har fået diabetes.

Hvad kan du selv gøre

Læg mærke til, om du får nogle af de ovennævnte symptomer.
Følg lægens ordinationer – det er vigtigt, at du kun tager binyrebarkhormon i den periode og dosis, lægen har ordineret.
Tal med eller sygeplejersken om det, hvis du oplever nogle af de nævnte symptomer.

Hvis du får steroid udløst diabetes

Du får udleveret et blodsukkerapparat og et blodsukkerskema i klinikken eller afsnittet.
På blodsukkerskemaet noterer lægen, i hvilket interval dit blodsukker skal være. Der står også, hvilken insulintype og hvor meget insulin, du skal tage. På skemaet skriver du selv de blodsukkerværdier, du måler hjemme. Skemaet medbringes til dine ambulante kontroller.

Brug af blodsukkerapparat

 • Tænd blodsukkerapparater på den midterste knap og sæt en blodsukkerstrimmel med den ende, hvor der er 3 sorte streger ind i apparatet
 • Prik et lille hul på siden af din fingerspids eller i øreflippen med nålen og pres blodet ud på blodsukkerstrimmelen
 • Når der er afgivet blod nok på strimlen, vises svaret på apparatet efter 20 sekunder
 • Blodsukkerværdien noteres på blodsukkerskemaet sammen med dato og klokkeslæt, og eventuel insulin tages efter lægens ordinationer.

Inden du selv skal måle dit blodsukker, viser sygeplejersken dig, hvordan du gør det.

Indstilling af insulinpen

 • Hætten tages af insulinpennen. Nålen skrues på, og hætten sættes på insulinpennen igen
 • Dosis indstilles, mens du holder pennen i vandret position. Insulinpennen holdes ned af et kort øjeblik, og hætten tages nu af igen
 • Beskyttelseshætten tages af nålen. Der skal sidde en dråbe insulin på nålens spids. Hvis dråben ikke kan ses, kan man holde nålen ned af igen.

Brug af insulinpen

Hurtigtvirkende insulin sprøjtes altid ind i huden på maven indenfor følgende område: 4 cm under navlen, 12 cm over og 12 cm til begge sider.
Blandingsinsulin sprøjtes ind i maven om morgenen og ind i låret om aftenen. Langtidsvirkende insulin sprøjtes ind i låret.
Inden du selv skal tage insulin, bliver du oplært til dette af sygeplejersken.

Opbevaring af insulinpen

Insulinpenne skal opbevares ved stuetemperatur.
En ubrugt pen opbevares i køleskab.

Navne på præparater, der kan føre til steroid udløst diabetes

 • Dexamethason
 • Prednisolon
 • Prednison

Hvis du vil vide mere

www.medicin.dk
www.diabetes.dk
www.endocrinology.dk

Redaktør