Smerteklikken Rigshospitalet - Glostrup

Kontakt- og lokationsinformationer på Smerteklinikken på Rigshospitalet - Glostrup.

Velkommen til smerteklinikken på Rigshospitalet - Glostrup. Her kan du finde generel information, der er rar at vide i forbindelse med dit forløb her hos os.

Personale

Til smerteklinikken er tilknyttet:
Overlæge Astrid Lindekær
Overlæge Romanas Polianskis
Sygeplejerske Irene Tarp Jørgensen og Ingrid Kristensen
Lægesekretærer Lisbet Reeslev og Sara Mortensen

Telefonnumre og træffetider

Lægesekretærerne træffes på tlf. 3863 2904
mandag til torsdag fra kl. 08-15.

Du finder os her

Smerteklinikken ligger i Ringvejsblokken, indgang 8, 6. sal

Behandling

Behandlingen af smertetilstande tilrettelægges ud fra en vurdering af netop dit smerteproblem.

Ambulatorium

Fremmøde i ambulatoriet kan kun foregå efter aftale. Bliver du forhindret i at møde til aftalt tid, bedes du så tidligt som muligt melde afbud til smerteklinikkens sekretær eller via mail: smerteklinikken.glostrup-hospital@regionh.dk.

Oplysninger til og fra andre læger

I forbindelse med din tilknytning til Smerteklinikken vil vi indhente oplysninger fra andre læger og indlæggelser, ligesom din egen læge vil blive orienteret om forløbet. Du kan gøre indsigelse mod disse forhold.

Medicin / recepter

Så længe du er tilknyttet smerteklinikken, udsteder klinikken som regel alle recepter på:
- smertestillende medicin eller anden medicin, klinikken har påbegyndt.

Det er en fordel, hvis du får udstedt recepter i forbindelse med:
- de faste telefonkonsultationer med sygegeplejersken
- ved ambulante besøg i ambulatoriet

Recepter på anden medicin, fx hjerte- og astmamedicin, skal udstedes af din vanlige læge.

Redaktør