Skoliose

Retningslinjer for personer med Rett syndrom.

Illustration af en rygsøjle

Forebyggelse af rygskævhed

  • For gående - Stå og gå så meget som muligt, minimum 2 timer dagligt
  • For ikke-gående - Stå minimum 30 minutter dagligt, evt. i ståstativ
  • Lig på maven så ofte som muligt, gerne med vægt på albuer/underarme
  • Sørg for at sidde og ligge så symmetrisk som muligt

Røntgenbilleder af rygsøjlen

Hvis forældre eller andre omsorgspersoner observerer skævhed af ryggen
hos personen med RTT, kan der i samarbejde med børnelæge/ortopædkirurg
bestilles røntgen af rygsøjlen.

Ved Cobb vinkel over 25°

Røntgenbilleder bør tages ca. hvert ½ år, indtil knoglerne er fuldt udvoksede
Røntgenbilleder bør tages ca. hvert år efter, at knoglerne er færdigudviklede, indtil Cobb vinklen ikke ændrer sig mere

Rygoperation

Rygoperation bør overvejes, hvis Cobb vinklen bliver større end 40-50° (barnet skal helst være over 10 år). Det bør tages med i overvejelserne, hvor meget
rygskævheden påvirker fx sidde-/gangfunktion, vejrtrækning og spisning.

Ovenstående er baseret på Internationale retningslinjer og erfaringer fra Center for Rett syndrom

Cobb vinklen
Redaktør