Semi-senge - hvad er det?

Semi-senge er til de patienter, der har brug for lidt ekstra overvågning.

På en del af sengeafsnittet har vi nogle sengepladser, som vi kalder semi-senge, som er til de patienter, der har brug for lidt ekstra overvågning.

Det, du vil opleve på semi-pladserne, er:

  • Personalet kommer ofte og ser, hvordan du har det.
  • Der vil være forskellige apparater, som personalet blandt andet bruger til at aflæse din hjerterytme, dit blodtryk og din puls.
  • Der kan være en del lyde fra de forskellige apparater.
  • Personalet vil gøre alt for, at du føler dig godt tilpas og vil forklare, hvad de forskellige apparater bruges til.
  • Hver formiddag kommer en anæstesilæge og ser på, hvordan du har det. Han drøfter sammen med kirurgen, sygeplejersken og dig, hvad der skal ske. I weekenden er det ikke sikkert, det er om formiddagen, for her har lægerne flere afdelinger end til hverdag, som de skal besøge.
  • Dine pårørende vil vi også inddrage så meget som muligt ud fra, hvad du og dine pårørende har lyst til.
  • Du vil opleve, at der ligger både mænd og kvinder på samme stue, adskilt af et gardin.
  • Dine pårørende er meget velkomne. Er der mange, som gerne vil på besøg, er det vigtigt, at det aftales med sygeplejersken, for af hensyn til de andre patienter og af pladshensyn kan det være nødvendigt at fordele besøgende. Det taler vi med dig og dine pårørende om.

Når du er frisk til det, bliver du måske flyttet til en af de andre pladser i afdelingen, eller måske bliver du liggende, hvis du snart skal overflyttes til et andet sygehus. Det kommer an på de andre patienter i afdelingen. Er du eller dine pårørende i tvivl om noget, så spørg os endelig.

Redaktør