Sådan kan du kontrollere, at din kemoterapi i pumpen kan løbe ind

Heri findes vejledning til at kontrollere, at pumpen er åben, og at kemoterapien kan løbe ind.

Patientvejledning

Inden du forlader afsnittet, kontrollerer du sammen med sygeplejersken, at din pumpe er åben, og at din kemoterapi kan løbe ind.

Når du kommer hjem, tjekker du på samme måde, at pumpen er åben, og at din kemoterapi kan løbe ind.

  • Tjek at begge klemskruer er åbne som på billede 1
  • Tjek at klemskruen er åben, og at trevejshanen er drejet som på billede 2
Billede 1: Begge klemskruer er åbne
Billede 1
Billede 2: Klemskruen er åben, og trevejshanen er drejet
Billede 2
Redaktør