Rygmarvsprøve med Intrathekal (IT) behandling

Lumbalpunktur er latin for en rygmavsprøve, hvor man tager lidt af rygmarvsvæsken for at søge f.eks. en infektion eller syge celler i væsken.

Rygmarvsprøve og rygmarvsprøve med intrathekal (IT) behandling.

Hvad er en rygmarvsprøve?

En rygmarvsprøve hedder på latin lumbalpunktur. En lumbalpunktur er en undersøgelse, hvor man går ind og tager lidt af rygmarvsvæsken ud med en tynd kanyle for at kunne undersøge om der f.eks. er infektion eller syge celler i væsken. Rygmarvsvæske er det samme som spinalvæske. Rygmarvsvæske findes i en hjernehindesæk, et hulrum som omgiver hjerne og rygmarv, hvor den har en beskyttende effekt på hjernen ved bevægelse. Rygmarvsvæsken har også en betydning for nervesystemets funktion. Rygmarvsvæsken dannes i det indre af hjernen som en klar væske.

Der er i alt 150mL rygmarvsvæske omkring hjernen og rygmarven, og frisk væske dannes hele tiden.

Selve rygmarven er beskyttet af den omgivende rygsøjle og stopper lige over lænden. En lumbalpunktur bliver lavet i lænden, hvorfor der ikke er risiko for at ramme rygmarvens nerver, se figur 1.

Tegning af hvordan man foretager en lumbalpunktur.
Figur 1

Hvorfor laver man en lumbalpunktur?

Der er mange grunde til at lave en lumbalpunktur. De hyppigste grunde til en lumbalpunktur på Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet, er:

  • for at undersøge for infektion
  • ved mistanke om kræftceller
  • forundersøgelse til transplantation
  • IT-behandling (indgift af medicin i samme undersøgelse).

Hvad sker der før en lumbalpunktur?

Før selve undersøgelsen skal du have taget blodprøver. Blodprøvesvarene siger noget om dit blods evne til at størkne. Måske kan det være nødvendigt, at du får en transfusion med blodplader inden lumbalpunkturen for at forebygge evt.
blødning.

Lumbalpunkturen kan foregå på afdelingens sengeafsnit eller klinik og udføres af special-oplærte lægestuderende (biopsiholdet) eller afdelingens læger. Hvis du er meget nervøs, kan du bede om en beroligende tablet på dit afsnit inden undersøgelsen.

Hvordan foregår selve lumbalpunkturen?

Selve lumbalpunkturen tager ca. 30 minutter afhængig af årsagen til undersøgelsen.

Lumbalpunkturen kan laves siddende eller liggende, se hhv. figur 2 og 3.
Både den siddende og liggende lumbalpunktur indebærer en krumning af ryggen og et bøj i hoften, og det er vigtigt, at du sidder eller ligger så behageligt som muligt.

Når den mest hensigtsmæssige stilling er fundet, kan undersøgelsen gå i gang. Undersøgelsen starter som oftest med, at der lægges lokalbedøvelse. Lokalbedøvelse kan indebære lidt ubehag i form af et stik og en sviende eller strammende fornemmelse, som forsvinder inden for sekunder.

Når bedøvelsen virker, føres kanylen gennem huden og ind til hulrummet med rygmarvsvæske. Når kanylen er placeret korrekt, vil rygmarvsvæsken dryppe ud, og der tages prøver fra til forskellige undersøgelser. Der sættes efterfølgende et
plaster over indstiksstedet, som skal sidde på i ca. 24 timer. Den lille åbning i huden ”lukker” af sig selv.

Den siddende stilling, som lumbalpunktur kan foretages i.
Figur 2
Den liggende stilling, som lumbalpunktur kan foretages i.
Figur 3

Gør en lumbalpunktur ondt?

Lokalbedøvelse tager næsten alle smerter ved undersøgelsen. Det svier lidt, når du får lokalbedøvelsen.

Ved placering af kanylen, kan det ske, at kanylen strejfer en såkaldt nerverod, hvilket kan give en strålende fornemmelse i et af benene. Det er ikke farligt, og fornemmelsen forsvinder igen med det samme.

Hvad sker der efter en lumbalpunktur?
Efter lumbalpunkturen kan du fortsætte med dine daglige gøremål. Du skal dog være opmærksom på følgende:

  • at rejse dig langsomt når du skal ud af sengen lige efter undersøgelsen
  • rødme, hævelse, smerte i området omkring indstiksstedet, da det kan være tegn til infektion
  • blødning fra indstiksstedet.

Blødning og infektion omkring indstiksstedet ses utrolig sjældent. Hvis du mistænker det, skal du med det samme kontakte Afdeling for Blodsygdomme (telefonnummer på dit mødekort for henvendelse hele døgnet) eller egen læge.

Hovedpine efter lumbalpunktur

Hovedpine efter lumbalpunktur, også kaldet spinal- eller lumbalhovedpine ses sjældent.
Man mener, at hovedpinen kommer, fordi rygmarvsvæsken kan sive fra det lille hul, der er blevet lavet i hjernehindesækken. Hovedpinen lindres i liggende stilling og forsvinder almindeligvis af sig selv. Svimmelhed og kvalme kan også forekomme. Det er en god ide at drikke rigeligt med koffeinholdig væske efter lumbalpunkturen fx kaffe, the, kakao eller cola.

Du kan desuden få smertestillende medicin af personalet ved behov.

Er hovedpinen tilstede efter 3-4 dage, skal du kontakte Afdeling for Blodsygdomme.

Svar på undersøgelsen

Hvornår der er svar på prøverne afhænger af årsagen til lumbalpunkturen og varierer derfor. De første svar på prøverne kommer efter nogle få timer, medens andre svar kan tage flere dage. Det skyldes, at prøverne undersøges med forskellige analyser.

Spørg personalet hvornår svar kan ventes, hvis du ønsker besked herom, eller også vil resultaterne blive oplyst ved næste stuegang eller ambulante
kontrol.

Hvis du skal have IT-behandling:

IT står for IntraThecal. Intra betyder ”indeni”, og theca er det latinske ord for kranieskallen.
Intrathecal behandling er altså en behandling, der gives til de strukturer, der ligger indeni kranieskallen, altså hjernen og hjernehinderne. Inden undersøgelsen går i gang, er det vigtigt, at du har været på toilettet ved behov.
Selve undersøgelsen er den samme som ved en almindelig lumbalpunktur.

Forskellen er bare, at efter rygmarvsvæsken er taget ud til undersøgelse, gives der medicin gennem kanylen. Efter endt IT-behandling skal du ligge fladt på
ryggen 1 time. Du kan evt. lytte til radio, se TV eller hvile dig.

Redaktør