Rituximab - behandling med

Rituximab er et antistof, og behandling med Rituximab bliver ofte kombineret med kemoterapi.Ved nogle sygdomme kan man også behandle med Rituximab alene.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske behandling med antistoffet Rituximab, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Vi håber, at denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingens indhold

Rituximab er et antistof, og behandling med Rituximab bliver ofte kombineret med kemoterapi, hvor man altså både får kemoterapi og Rituximab.
Ved nogle sygdomme kan man også behandle med Rituximab alene.

Stoffet bliver også, ved visse sygdomsgrupper, givet som vedligeholdelsesbehandling efter afslutning af et behandlingsforløb.

Du kan godt være modtager af denne uden at være kræftpatient, idet Rituximab også bliver givet ved godartede sygdomme.

Immunterapi

Immunterapi er behandling med antistoffer. Anti- stoffer findes og dannes normalt i kroppen, hvor de udgør en del af vores immunsystem. Antistof- fer cirkulerer i blodet og kan genkende og binde sig til f.eks. bakterier. Antistoffer får også andre dele af immunsystemet til at hjælpe med at øde- lægge og fjerne bakterier.
Man kan i dag kunstigt fremstille antistoffer, som kan genkende og binde til meget specifikke mål, f.eks. B-lymfocytter, som på deres celleoverflade er kendetegnet ved et stort antal af proteiner kaldet CD20.
Rituximab binder sig til celler med CD20 på celleoverfladen. Når Rituximab binder sig til cellen, går cellen til grunde.

Behandlingsforløbet

Det afhænger fuldstændig af din sygdom og den øvrige behandling, hvor ofte og hvor mange gange du skal have Rituximab. Information om dette får ved samtalen med lægen og syge plejersken.

Du skal som regel have taget blodprøver hver gang før en ny behandling. Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

Inden du får starter behandling vil du altid blive undersøgt for leverbetændelse (hepatitis B og C) ved en blodprøve, da Rituximab kan få en evt. hvilende infektion til at blusse op igen. Hvis du er klar over, at du har eller har haft lever-betændelse, er det vigtigt, at du oplyser lægen om det, da det kan have betydning for din behandling.

Sådan gives behandlingen

Behandling med Rituximab bliver som regel givet ambulant. Det vil sige, at du går hjem samme dag.
Rituximab bliver givet som væske ind i en blodåre (infusion). Første gang tager behandlingen længere tid end de efterfølgende gange, fordi Rituximab kan give en allergisk reaktion. For at forebygge en allergisk reaktion gives infusionen langsomt, og det tager derfor omkring 4½ time den første gang. Du bør derfor afsætte hele dagen.
De efterfølgende behandlinger kan gives over halvanden time, hvis du ikke reagerer allergisk den første gang. Hvis du skal have kemoterapi i kombination med Rituximab, vil den samlede behandlingstid være længere.

Dagens forløb

 • Når der er svar på blodprøverne, og lægen har vurderet, at du er klar til behandling, blander sygeplejersken medicinen. Det kan ikke blandes på forhånd. Derfor kan der gå noget tid, inden behandlingen er klar.
 • I ventetiden får du udleveret tabletter, der forebygger en allergisk reaktion, som du skal tage ca. ½ - 1 time inden infusionen.
 • Du vil få lagt en tynd plastikslange (perifert venekateter) ind i en blodåre på armen eller hånden med mindre du har et centralt venekateter.
 • Medicinen gives via en medicinpumpe, der sikrer, at du får medicinen med den korrekte hastighed.
 • Sygeplejersken måler temperatur, puls og blodtryk, for at se, om du reagerer på behand- lingen.
 • Inden du går hjem, bliver dit venekateter fjernet igen.

Bivirkninger og komplikationer 

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.

Allergisk reaktion

Bivirkningerne ved immunterapi udløses især af den overfølsomhedsreaktion, der kan opstå.
Den medicin, du får inden behandlingen med Rituximab, vil oftest forhindre en sådan reaktion.
Oplever du nogen af nedenfor nævnte bivirkninger, mens du får stoffet, skal du STRAKS fortælle personalet det, så lægen og sygeplejersken kan forhindre, at reaktionen udvikler sig. Du må ikke vente og tænke, at det nok går over af sig selv. Ofte vil symptomerne forsvinde, hvis du får medicinen indgivet langsommere.
 
Du kan få symptomer som:

 • Kløe
 • Snue
 • Irritation i øjne og hals
 • Udslæt
 • Kvalme
 • Kulderystelser
 • Åndenød
 • Hjertebanken
 • Kvalme og opkastning
 • Smerter i muskler og led
 • Feber
 • Fald i blodtrykket

Får du mod forventning en udtalt overfølsomhedsreaktion, kan du have behov for at blive på afsnittet til næste dag.
Hos nogle få kan disse bivirkninger også opstå efter endt infusion op til 24 timer efter infu- sionen. Hvis det sker for dig, skal du kontakte afsnittet.

Infektion

Rituximab kan påvirke knoglemarven og give midlertidigt nedsat antal hvide blodlegemer og/ eller nedsat antal blodplader. Det kan for dig betyde svækkelse af immunforsvaret og risiko for infektion og/eller let øget risiko for blødninger. Svækkelsen af immunforsvaret kan vare op til 9-12 måneder efter endt behandling.
Hvis du får Rituximab i kombination med kemoterapi, kan du have øget risiko for infektioner. Se pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Understøttende behandling

For at reducere bivirkningerne ved behand-lingen, får du forskellige former for understøttende behandling.

Antihistamin

Antihistamin er med til at forebygge, at du får en overfølsomhedsreaktion af immunterapien. Tabletten tages op til en time før behandlingens start.
Vær opmærksom på at antihistamin kan virke sløvende.

Paracetamol

Forebygger at du får en forbigående temperatur- stigning af immunterapien. Tabletterne tages op til en time før behandlingens start.

Binyrebarkhormon

Du får kun binyrebarkhormon, hvis det er en del af den behandling, du skal modtage efter Rituximab.
Binyrebarkhormon forebygger også at du får en overfølsomhedsreaktion af immunterapien. Tabletterne tages op til en time før behandlingens start.

Tiden hjemme mellem behandlingerne 

Hvis du kun får behandling med Rituximab, vil du sandsynligvis kunne have en hverdag som du plejer.
Hvis du også får kemoterapi, afhænger det af hvilken behandling, du modtager. Dette kan du læse om i behandlingsspecifik pjece.

Kontakt os altid ved

 • Temperaturstigning over 38,3 grader eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 grader (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Andre tegn på infektion
 • Tegn på allergisk reaktion indenfor 24 timer efter infusionen
 • Blødning, som ikke stopper af sig selv
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
Redaktør