R-MPV - behandling med

Behandlingen R-MPV tager mellem 5-8 dage og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.


Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling R-MPV, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingens indhold

Behandlingen R-MPV tager mellem 5-8 dage og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  
Navnet R-MPV kommer af de præparater, der indgår:

R = Rituximab (antistof) 
M = Methotrexat (kemoterapi)
P = Procarbazine (kemoterapi) 
V = Vincristin (kemoterapi)  

Derudover skal du også have væskebehandling døgnet rundt i forbindelse med behandlingen. Antistoffet Rituximab er beskrevet i en selvstændig pjece. 
Til denne behandling skal du have anlagt et centralt venekateter (CVK). Information om CVK anlæggelse er beskrevet i en selvstændig pjece. CVK anlægges typisk den første dag i første behandlingsserie eller forud for den første behandling.

For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som rammer og ødelægger celler, der deler sig. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og dermed forhindre celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling. 

Behandlingsforløbet

Du vil typisk få 7 serier med R-MPV. Der vil som regel være 2 uger fra én behandling starter, til den næste behandling starter. Hver serie er næsten ens, bortset fra tablet Procarbazine, der kun gives ved hver anden behandlingsserie. Det nøjagtige forløb er individuelt og bestemmes af din læge. Du skal have anlagt et centralt venekateter (CVK) forud for denne behandling.

Undersøgelser

Du skal altid have taget blodprøver inden en ny behandlingsserie starter. Du vil som regel blive fulgt med MR-scanninger af hjernen, og nogle vil også få lavet undersøgelser af rygmarvsvæsken.

Sådan gives behandlingen

Behandlingen med R-MPV bliver givet under indlæggelse, og du skal forvente at være indlagt i 3 til 6 døgn. 
Methotrexat (MTX) og vincristin gives som infusion den første dag, mens procarbazine er tabletter, der gives i 7 dage, startende den anden dag i en behandlingsserie. 

Dag 1

Forud for infusionen med Vincristin og MTX, skal du først have væskebehandling i 6 timer. Væskebehandlingen de første 6 timer består af natriumhydrogencarbonat, der skal få din urin til at blive basisk. Surhedsgraden (pH værdien) af din urin skal måles inden du får MTX. pH værdien skal være 7 eller derover. Dette skal måles 3 
gange i døgnet enten af dig selv eller af sygeplejersken, indtil behandlingen er færdig.

Infusioner

Infusionen med Vincristin tager 5 minutter og infusionen med MTX tager 3 timer. Samtidig vil vi give dig en anden væskebehandling, hydrering, som er en blanding af saltvand og sukker, tilsat vanddrivende og natriumhydrogencarbonat. 
Væsken løber ind over hele døgnet, og du skal have 4 liter af denne væske i døgnet. Væsken kan eventuelt gives som bærbar behandling, hvor du får væsken i en rygsæk og en bærbar pumpe, så du lettere kan komme omkring.

Dag 2   

Væskebehandlingen fortsætter og 24 timer efter MTX startede får du folinsyre som en injektion i dit CVK. Herefter fortsætter indsprøjtninger med folinsyre i dit CVK 4 gange i døgnet, indtil koncentrationen af MTX i blodet er tilstrækkelig lav. Kombinationen af væske og folinsyre skal hjælpe med at udskille MTX fra kroppen og mindske bivirkninger. Du får dagligt målt koncentrationen af MTX via en blodprøve. Den første måling foretages døgnet efter opstarten af folinsyre. Når koncentrationen er tilstrækkelig lav, kan du stoppe med at få væske og folinsyre. Herefter kan du blive udskrevet.

Det er meget forskelligt fra person til person, hvor længe det tager at udskille MTX, og vi kan derfor ikke præcist sige, hvor længe du skal være indlagt. De fleste udskiller MTX i løbet af 3-5 dage.

Understøttende behandling

For at reducere bivirkningerne ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende behandling.

Folinsyreindsprøjtning og tabletter 

Folinsyre virker som en slags modgift til MTX og skal forhindre, at dine slimhinder i munden og mavetarmkanalen bliver for påvirket af kemoterapien.

Hydreringsvæske

Væsken gives for at beskytte nyrerne og holde urinen basisk. Du bliver vejet dagligt for at se, om du tager på i vægt. Hvis vægten stiger, er det tegn på, at du ikke kan tisse al den indgivne væske ud. Du vil få mere vanddrivende medicin, hvis din vægt stiger.

Kvalmestillende

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil ofte få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt, at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på, at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Sig det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Tiden mellem behandlingerne

Du vil derfor formentlig opleve at blive meget træt og måske endda at skulle have hjælp fra dine pårørende eller hjemmeplejen til daglige gøremål og personlig hygiejne. 

Hvad du selv kan gøre

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion f.eks. gåture.
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur.
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikketilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse. 
I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med R-MPV omfatter:  

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Disse bivirkninger skal du læse om i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”. I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger.

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Svækket hjertepumpefunktion
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer 

Methotrexat

MTX kan give svære mundgener med smerter og besvær med at synke spyttet, fordi slimhinderne i mundhule og svælg løsner sig. Det kan vise sig ved at mundslimhinden først vil være bleg, senere højrød med flager af slimhinder, og i værste fald sår. 
Når slimhinderne er blevet sårbare, kan der komme infektion med bakterier, virus eller svamp oveni. Hvis det sker, kan symptomerne forværres. Du vil få vejledning i mundpleje af sygeplejersken, og hvis du har behov for det, vil sygeplejersken hjælpe dig med mundplejen. Det er vigtigt, at du fortæller sygeplejersken eller lægen, hvis du får sår, blærer, belægninger eller smerter i munden, så du kan få den rette behandling. 

Hvad kan du selv gøre for at forebygge generne

 • Skylle munden hyppigt med vand eller præparat til at beskytte mundslimhinden.
 • Børste tænder 3-4 gange daglig.
 • Brug tandpasta, der indeholder fluor, da det forebygger huller i tænderne.

Gulfarvning af urin
MTX har en kraftig gul farve, og det farver din urin i samme kraftige farve. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Nyreskade
Hvis urinen ikke er basisk, kan MTX udfældes som krystaller i nyrerne og give varig nyreskade. Det er derfor vigtigt at din urin holdes basisk og at pH værdien måles 3 gange i døgnet.

Forlænget udskillelse
En række præparater kan øge den tid, det tager at udskille MTX, og du må derfor i behandlingsdagene ikke tage gigtmedicin, der indeholder ibuprofen, syre-pumpehæmmere (medicin mod mavesår), visse former for penicillin, sulfametoxazol med trimetoprim, og ciprofloxacin.

Påvirket leverfunktion
Dine levertal kan forbigående blive forhøjede. Det er yderst sjældent, at der kommer varige leverskader.  Fortæl din læge, hvis du har haft eller har et større alkoholforbrug eller har haft leversvigt eller leverbetændelse.

Hududslæt
I sjældne tilfælde kan MTX give et allergisk hududslæt i form af nældefeber. Øget lys- følsomhed er også beskrevet, så undgå direkte sol, så længe du får behandling med MTX.

Hvad kan du selv gøre

 • Anvend dagligt en fed, uparfumeret fugtighedscreme.
 • Brug solcreme med høj faktor og beskyt huden med tøj og hat ved ophold i stærkt sollys. Undgå solen mellem kl. 12 og 15.
 • Gå ikke i solarium i behandlingsforløbet og op til 1 år efter afsluttet behandling.
 • Kontakt afsnittet, hvis du får udslæt, så lægen kan vurdere, om du skal have behandling for udslættet, og om der eventuelt skal ændres i din kemobehandling.

Andre bivirkninger

Nogle få kan opleve hovedpine, svimmelhed og døsighed under behandlingerne. Enkelte kan få muskelsmerter.

Vincristin

Præparatet kan give forstoppelse, som i værste fald kan føre til tarmslyng. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under behandlingen og op til en uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Vincristin påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre eller fødder. Hvis du er mand, kan du opleve nedsat følsomhed på glans, penis og impotens. Hvis du er kvinde, kan du opleve nedsat følsomhed af både indre og ydre kønsorganer. I værste fald kan du miste følesansen og/eller muskelkraften i fx fingre og underben. Hvis du oplever føleforstyrrelser, impotens, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af vincristin eller helt stoppe med præparatet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får vincristin, men det kan tage meget lang tid, og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Procarbazine

Der er en hel del fødevarer, der har indvirkning på procarbazine. Det er hovedsageligt alkohol og fødevarer, der er lagrede, gæret eller fermenteret.

Procarbazine og alkohol

Hvis du indtager alkohol samtidig med behandlingen med procarbazine kan du opleve en antabuslignende reaktion. Det kan vise sig ved blussende rødme i ansigtet, hjertebanken, hovedpine, kvalme og opkastning samt blodtryksfald. Du må heller ikke drikke alkoholfri øl og vin, da de er gærede produkter, og dermed giver risiko for forhøjet blodtryk. Se næste afsnit.

Procarbazine og fødevarer/ andre drikke

Du må ikke spise ost under behandlingen med procarbazine og indtil 2 dage efter behandlingen. Derudover kan lagret, gæret og fermenteret mad sammen med procarabazine øger risikoen for forhøjet blodtryk. Derfor skal indtaget af følgende fødevarer begrænses: yoghurt, æg, banan, avocado, overmodnet frugt, pølse/salami, lagret/ saltet kød (f.eks.kødpålæg), bønner (tørrede bønner, inklusive soyabønner), fisk, kaffe og cola, ginseng og havregryn. Dette gælder indtil 2 dage efter du er stoppet med procarbazine. Symptomer på forhøjet blodtryk kan være hovedpine, træthed, næseblod, let svimmelhed, hjertebanken og åndenød.

Kontakt altid afsnittet ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed.
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør