Pubertet, seksualitet, fertilitet, og cystisk fibrose

Heri findes information om pubertet, seksualitet, fertilitet, og cystisk fibrose.

Pubertet og seksualitet

 • Kønshormoner er normale hos patienter med cystisk fibrose
 • Pubertetsudviklingen er normal – men ofte lidt forsinket - bl.a pga gentagne infektioner og nedsat ernæringstilstand
 • Seksuallyst og ydeevne er normal

HUSK AT ANVENDE PRÆVENTION

Det er ikke prævention i sig selv at have CF

Fertilitet

Hos de fleste mænd med CF er sædproduktionen normal, men sædstrengen er ufuldstændig eller mangler helt, og sædcellerne kan ikke passere ud i sædvæsken. Derfor er ca. 98 % sterile – dvs. de kan ikke få børn på naturlig måde. Ved reagensglas-befrugtning kan man udtage sædceller fra testiklen, og befrugte kvindes æg med disse celler (eller evt. fra sæddonor). Enkelte får børn på naturlig måde.

Kvinder med CF kan få børn som andre på naturlig måde. En del har sejere slim i livmoderhalsen, og sædcellernes mulighed for at nå frem til ægget nedsættes. Kronisk infektion og dårlig ernæringstilstand kan give uregelmæssige menstruationer, og gøre det sværere at blive gravid. Behandlingen er oftest insemination i livmoderen, evt. hormonstimulation eller reagensglasteknik.

HENVISNING TIL FERTILITETSKLINIK FOREGÅR VIA EGEN LÆGE

Anlægsbærer-screening af partneren:
Blodprøve 6 ml EDTA-glas til Afdelin for Genetik, afsnit 4062, Rigshospitalet.
Navn og CPR nr. angives på patienten med CF

Følgende oplysninger skal foreligge på henvisningstidspunktet:

 1. Kvindens og mandens navn og cpr-nummer
 2. Screening for HIV, hepatitis B og C på begge parter
 3. Sædanalyse på manden
 4. Hvis kvinden har normal menstruationscyklus – foretages ikke yderligere, hvis ikke – da undersøgelse af dette via gynækologisk speciallæge (henvises via egen læge).

Henvisning til Afdeling for Fertilitet

Ved graviditetsønske henvises til Afdeling for Fertilitet på Rigshopitalet.
Henvisningen sker via egen læge, som også sørger for de indledende undersøgelser.

Første besøg på Afdeling for Fertilitet inkluderer:

 • En samtale, hvor partneren deltager
 • Ultralydscanning af kvinden
 • Måling af æg-reserven (ved ultralydscanning og blodprøve)

Herefter kan behandlingen normalt startes.

GRAVIDITET SKAL PLANLÆGGES

Både af hensyn til mor og barn skal den antibiotiske behandling og eventuel. insulin behandling overvejes.
Nogle antibiotika bør undgås under graviditeten.

Graviditet

 • Hvordan gør man i forbindelse med graviditet?
 • Den gravide følges og føder på Rigshospitalet
 • Glukosebelastning laves ved konstatering af graviditet og herefter hver 8. uge
 • Der laves fosterscanning 2 gange i graviditeten (28. og 34. uge) for at vurdere fostrets vækst
 • Noget medicin må ikke tages i graviditeten (spørg i CF-klinikken)
 • Fødslen foregår som regel vaginalt. Hos nogle gravide sættes fødslen i gang.

VIGTIGT!

Hos patienter med lungefunktion under 60% af forventet før graviditet laves gangtest og ekkokardiografi (obs. øget tryk i lungekredsløbet)

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål:

Hvor meget er puberteten forsinket hos patienter med CF?

Svar:

Typisk omkring 1-2 år

Spørgsmål:

Får man børn med CF, når man har CF?

Svar:

Hvis man har CF giver man genet for CF videre til sit barn. Men
barnet får kun CF hvis det arver genet fra begge forældre – dvs. at
også partneren til patienten med CF bærer CF-genet.
Eksempel 1: CF patient og en partner, der bærer CF genet har 50% risiko for at få et barn med CF, og 50% chance for at barnet er rask, men bærer CF-genet.
Eksempel 2: CF patient og en partner, der ikke bærer CF genet får
et barn, der er rask, men bærer CF-genet.

Spørgsmål:

Skal man selv betale for fertilitetsbehandling?

Svar:

Nej – men der er en vis egenbetaling af medicin (Februar 2012)

Redaktør