Praktiske informationer efter undersøgelse i Kvindesygdomme, klinik 4004

Her håber vi at kunne give dig information og svar på de spørgsmål du har efter din undersøgelse i Kvindesygdomme, klinik 4004.

Med denne pjece håber vi at kunne give dig information og svar på de spørgsmål du har efter din undersøgelse i Kvindesygdomme, klinik 4004.   I forbindelse med din undersøgelse, har du fået taget følgende prøver:  ___________________________________________

Svar på prøver vil du modtage

I brev i E-boks indenfor 4 uger  □ Telefonisk indenfor 4 uger         □ Ved næste planlagte kontrol     □

Praktisk information

  • Hvis du har spørgsmål, der har relation til din sygdom og/eller behandling, skal du kontakte din privat praktiserende læge. Såfremt din privatpraktiserende læge ikke kan hjælpe dig, kan du kontakte en sygeplejerske i Kvindesygdomme, klinik 4004.
  • Ved receptfornyelse skal du kontakte din privatpraktiserende læge.
  • I enkelte tilfælde, og hvis det er aftalt med din behandlende læge i Afdeling for Kvindesygdomme, kan du kontakte sekretariatet i god tid og senest 1 uge før din recept udløber.
  • Efter 1 uge kan du se dine journalnotater og prøvesvar på www.sundhed.dk

Hvad gør jeg hvis jeg er forhindret i at møde til min planlagte kontrol?

Kvindesygdomme, klinik 4004 ser dagligt mange patienter og vi ønsker at tilbyde god service til alle. Det er derfor vigtigt, at vi udnytter de tider, vi har til rådighed bedst muligt. Hvis du er forhindret i at møde til den tid, vi har planlagt sammen med dig, er det meget vigtigt, at du ringer til os i klinikkens sekretariat og ændrer tiden, så andre patienter kan få glæde af den.

Kontaktoplysninger alle hverdage

Afdeling for Kvindesygdommes sekretariat kan du kontakte ved ændring eller aflysning af tider på

  • Tlf. 35 45 44 66 mellem kl. 09.00 – 13.00

Sygeplejersken kan du kontakte, hvis du har spørgsmål til dit pleje- eller behandlingsforløb på

  • Tlf. 35 45 81 81 mellem kl. 14.30 – 15.45

Yderligere information om praktiske forhold, sygdomme, behandling mm. kan du finde på Rigshospitalets hjemmeside, rigshospitalet.dk 

Redaktør