Posttraumatisk hovedpine (PTH) - Tværfaglig forløbsbeskrivelse

PTH vil blive behandlet af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer.

Information om behandlingsforløb ved Dansk Hovedpinecenter

Behandling af posttraumatisk hovedpine

PTH vil blive behandlet af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer. Du vil gennemgå et forløb, der varer cirka et år, hvor du vil blive behandlet for din hovedpine og de følgesymptomer, som du oplever efter at have slået hovedet. Behandlingen omhandler også strategier og værktøjer til at leve med dine symptomer. I det følgende beskrives kort de forskellige elementer i din behandling.

Hos lægen

Du vil blive set af en læge i alt tre gange: til en forundersøgelse samt to efterfølgende kontrolbesøg med cirka 6 måneders mellemrum. Ved forundersøgelsen vil din sygehistorie blive gennemgået, du vil blive undersøgt, og der vil blive lagt en plan for den medicinske behandling af din hovedpine. Ved kontrolbesøgene vil der blive fulgt op på din behandling og hvis nødvendigt justeret i den medicinske behandling.

Hos sygeplejersken

Nogle måneder efter lægens forundersøgelse vil du blive indkaldt til gruppeundervisning med en af vores sygeplejersker. Der vil være to undervisningsdage af 90 minutter (med pauser imellem). Du vil blive tilknyttet en gruppe med 9 andre patienter, der også har PTH. Ved gruppeundervisning vil der blandt andet blive informeret om behandling af PTH, håndtering af symptomerne ved PTH, inklusiv stress og smertehåndtering.

Hos fysioterapeuten

Efter du har gennemgået gruppeundervisningen ved vores sygeplejerske, vil du blive indkaldt til en individuel forundersøgelse ved en fysioterapeut. Ved forundersøgelsen vil dine muskler i hoved og nakke blive undersøgt og testet, og du vil blive introduceret til forskellige træningsøvelser.

Efterfølgende vil der være 8 gruppesessioner, hvor du vil være sammen med 4 af de patienter, der også deltog i sygeplejerskens gruppeundervisning (da gruppen på 10 opdeles i to grupper af 5). Gruppesessioner vil indeholde undervisning samt praktiske øvelser om træning og afspænding af f.eks. nakkens muskler.          

Efter de 8 gruppesessioner vil der være en afsluttende individuel kontrol hos fysioterapeuten.

Hos psykologen

Efter dit forløb ved fysioterapeuten vil du blive indkaldt til 3 gruppesessioner hos en psykolog. Du vil være en del af det samme hold på 10 patienter, der også deltog til gruppeundervisning ved sygeplejerskerne. Hver gruppesession vil vare cirka 90 minutter (med pauser) og vil have fokus på stresshåndtering, energiforvaltning og kommunikation.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen på telefon 3863 2275 mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00-10.00.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til
sekretæren i Dansk Hovedpinecenter på 3863 2062.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør