Polysomnografi (PSG) under indlæggelse 2 nætter med efterfølgende MSLT og lumbalpunktur

Undersøgelsens formål er at måle søvnmønster, hjerneaktivitet, vejrtrækning, bevægelser ogandre fysiologiske forhold under søvn.

Undersøgelsens formål er at måle søvnmønster, hjerneaktivitet, vejrtrækning, bevægelser og andre fysiologiske forhold under søvn.

Før undersøgelsen

Natten før undersøgelsen skal du sove, som du plejer. Hvis du er i behandling med medicin, bedes du læse vedlagte folder om ”medicin under søvnundersøgelse”. Det er bedst, at du tager brusebad hjemmefra, da du skal have rent og tørt hår til undersøgelsen. Du kan ikke tage bad i forbindelse med undersøgelsen. Du må ikke smøre creme eller andet fedtstof på huden. Har du skæg, skal du være glatbarberet under hagen. Se figur på næste side. Medbring gerne en tynd T-shirt eller top, som du kan sove i og hav gerne løstsiddende tøj på. Du må gerne medbringe din egen pude.

Undersøgelsens forløb

Du skal fremmøde på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, hvor du vil blive modtaget af plejepersonale og få skrevet journal. Du vil få påsat søvnudstyr af personale fra Dansk Center for Søvnsygdomme. Du vil få sat elektroder på krop, arme og ben samt i ansigt og hovedbund. Påsætning af elektroder tager cirka 1-2 timer. Undersøgelsen starter, når udstyret er sat på, og slutter næste morgen. Du skal sove som du plejer. Mellem kl. 22-23 tilses elektroderne af plejepersonalet. Herudover vil der være kontinuerlig kontrol med om elektroderne fungerer og de rettes efter behov. 2. dag kommer personale fra Dansk Center for Søvnsygdomme og kontrollerer udstyret i løbet af dagen. Du skal udfylde et spørgeskema i forbindelse med undersøgelsen.
Du må ikke drikke kaffe, te, cola, energidrikke eller alkohol efter kl. 16.00.

1. og 2. dag

Du skal møde op på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, hvor du vil blive modtaget af plejepersonale og få skrevet journal af en læge. Du vil få påsat søvnregistreringsudstyr af personale fra Dansk Center for Søvnsygdomme. Du vil få sat elektroder på hoved/ ansigt, krop og ben. Det tager ca. 1 time at sætte elektroderne på. Disse kobles til en lille computer. 
Der vil også blive foretaget videooptagelse af dig, når du er på stuen, hvilket du skal være så meget som muligt. Undersøgelsen starter, når udstyret er sat på, og fortsætter til næste morgen. Mellem kl. 22 og 23 tilses elektroderne af personalet. Du må ikke drikke kaffe, te eller cola efter kl. 16.00.

3. dag

Du vil blive vækket cirka kl. 06.30. Du bliver hentet på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme cirka kl. 07.45 og fulgt til Dansk Center for Søvnsygdomme for at få foretaget MSLT, se separat vejledning om denne. Ved behov har du mulighed for at overnatte på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme denne aften, da du skal have foretaget lumbalpunktur på 4. dag.

4. dag

Du skal fremmøde på Dansk Center for Søvnsygdomme for at få foretaget lumbalpunktur. Du vil også få foretaget blodprøver. Se vedlagte patientvejledning.

Andet

Der kan forekomme nogen ventetid undervejs, og du må meget gerne medbringe tidsfordriv til dagen. Du må ikke se tv efter kl. 23, og lyset skal være slukket om natten. Mobiler og lign. skal slukkes eller stilles på lydløs om natten.

Bivirkninger

Undersøgelsen er ufarlig.
Elektroderne og selve udstyret kan genere huden og bevægelsesfriheden, men derudover er der ingen bivirkninger.
Lumbalpunktur: se vedlagte patientvejledning.

Hvis du bliver forhindret

Hvis du udebliver fra undersøgelsen uden afbud, vil du ikke blive tilbudt ny tid, og din henvisning vil blive sendt tilbage til den henvisende læge.

Du bedes give besked snarest muligt til Dansk Center for Søvnsygdomme, hvis du bliver forhindret i at fremmøde til undersøgelsen, så tiden kan tilbydes en anden patient. 

Svar

Vi sender svar på undersøgelsen til den læge/ afdeling, der har henvist dig. Vi bestræber os på, at der foreligger svar indenfor 5 uger, men der kan forekomme længere ventetid. Er der behov for yderligere udredning/ behandling, vil du modtage en indkaldelse fra Dansk Center for Søvnsygdomme. Du kan selv se svaret på minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk.

Skægvækst under kæbebenet (det skraverede område) bør fjernes forud for en Polysomnografi (PSG)
Figuren herover viser hvilket udstyr, man skal have på under
en Polysomnografi (PSG).
Redaktør