Pleje ved fjernelse af struben med LaryTube

Heri findes information om pleje ved fjernelse af struben (laryngektomi) med LaryTube.

Laryngectomi

Operation med fjernelse af struben (larynx), hvor luftrøret (trachea) føres frem til huden med anlæggelse af en åbning (et stoma). Der vil derefter ikke være nogen forbindelse mellem mundhulen og luftrøret. Vejrtrækningen sker derfor kun gennem stomaet på halsen.

Billeder viser hals og mund før operation. Her er der drøbel, svælg, strubelåg, spiserør, tunge, stemmelæber og luftrør
Før operation
Billeder viser hals og mund efter operation, hvor strubelåg og stemmelæber er væk
Efter operation

Baggrund

Kræft i struben af forskellig type.

Strålebehandling er næsten altid primær-behandling ved kræft i struben. For 15-20 % er dette ikke helbredende. I disse tilfælde foretages som regel fjernelse af struben.

Kommunikation

I den første tid efter operationen hvor struben er fjernet, er det ikke muligt at tale. Det vil være muligt at kalde hjælp via app på smartphone og/eller et installeret nødkald til hjemmeplejen.

Under operationen vil der oftest blive indoperere en taleventil (Provox ventil), som muliggør at tale på sigt.

Billedet viser indoperere en taleventil (Provox ventil)

Der vil før operationen blive skabt kontakt til både en talepædagog samt en konsulent fra Dansk Landsforening for laryngektomerede, DLFL. Konsulenten kan være behjælpelig med svar på mange spørgsmål. Det er individuelt, hvornår brugen af provox-ventilen må påbegynde, men som oftest efter 4 uger. Når lægen har vurderet at taleventilen kan tages i brug, påbegyndes taletræning. Taletræning foregår hos en talepædagog med erfaring inden for dette område.

Før udskrivelsen undervises der i stomapleje. Ved udskrivelse til eget hjem, kan man som udgangspunkt selv varetage stomaplejen. Der kan dog af forskellige årsager, ikke være muligt at varetage dele af plejen selv. Der kan ved udskrivelsen være behov for hjemmesygepleje til støtte og vejledning.

Stingene i stomaet bliver først fjernet ved ambulantkontrol ca. fire uger efter operationsdato.

Pleje ved udskrivelse

Ved udskrivelse vil der som oftest benyttes plaster over stomaet med tilhørende tube og kassette (HME-plaster, LaryTube og HME-kassette).

HME-plaster og LaryTube med HME-kassette
HME-plaster og LaryTube med HME-kassette
HME-kassette
HME-kassette
HME-plaster
HME-plaster
LaryTube
LaryTube

Sugning

Der suges i stoma alt efter hosteevne og sekretmængde. Sugning skal ske med forsigtighed, så rent og kortvarigt som muligt. Det er vigtigt at begrænse sugning til det nødvendige. Dette for ikke at skade slimhinden i luftrøret som kan gøre at sekretmængden øges.

Hudpleje omkring stoma

Udføres mindst to gange dagligt, hyppigere ved behov. Huden renses med saltvand/vand og duppes tør. Hvis huden er rød og irriteret smøres den med Pantothenol salve i et tyndt lag. Det er vigtigt at fjerne eventuelle tørre skorper omkring stingene og i stomaet. Ved behov for anden behandling/pleje tages individuel stilling.

Procedure

Plaster fjernes ved hjælp af remove serviet. Kassetten skiftes mindst 1 gang dagligt. Larrytuben tages ud og renses under rindende vand med swaps eller piberensere. Overskydende vand afrystes. Stoma suges rent. Sekretskorper i og omkring stoma opløses med vand og fjernes forsigtigt med pincet. Vær forsigtig med mængden af vand, da dette glider lige i luftrøret. Hudpleje omkring stoma udføres evt. brug Barriere film eller creme/salve, husk at lade huden tørre før nyt plaster sættes på. Nyt plaster påsættes, tuben indføres og ny kassette påsættes.

Fugtning af inspirationsluft

Det er vigtigt at du holder høj fugtighed i den luft du indånder, for at mindske tendensen til skorpedannelse i luftrøret og lungerne. HME- kassetten sørger for at fugte luften som trækkes ind. Kassetten skal aldrig fugtes manuelt.

Shower-aid

Blå connector som gør at vand ikke trænge ind i luftrøret ved brusebad.

Bade-ventil
Bade-ventil

Taleventilens funktion

Hos langt de fleste, der pga. sygdom får bortopereret struben, kan man med fordel anbringe en taleventil (Provox-ventil). Provox-ventilen placeres mellem luftrøret og svælget, således kan luften passere igennem ventilen fra lunger til svælg. Når fingeren trykkes let mod HME-kassetten skabes et undertryk. Kombinationen af luft der passerer op i svælget og undertrykket som fingeren etablerer, skaber en lyd - spiserørsstemmen. Undervisning i at bruge spiserørsstemmen foregår hos en talepædagog (logopæd) i kommunen.

Billeder viser et tryk på taleventil, så der skabes et undertryk, så der skabes en lyd

Rensning af Provox-ventil

På 4. dagen efter operationen tages der stilling til, hvornår du må begynde at rense din Provox-ventil. For at få det optimale udbytte af en Provox-ventil, er det nødvenligt

1. At ventilen sidder korrekt

  • Ventilen kan ses gennem åbningen (stomaet). På Provox-ventilen er der en lille rød tap/prik. Den skal vende nedad mod lungerne, når du er færdig med at rense ventilen. Du skal muligvis bruge en lygte eller en pandelampe for at se den.

2. At ventilen dagligt rengøres med børste

  • Rengøring af ventilen foretages mindst 2 gange dagligt i forbindelse med soignering af stomaet. Der anvendes en børste, der er fremstillet til formålet
Børste
Børste
Provox-ventil
Provox-ventil

Procedure

  • Provox børsten duppes/skylles i rent vand.
  • Børsten indføres i Provox-ventilens hul (som ses gennem stomaet) til skjoldet på børsten rammer ventilen og børsten drejes forsigtigt frem og tilbage med én roterende bevægelse
  • Børsten renses (dubbes/skylles i rent vand) og proceduren gentages om nødvendigt.
  • Børsten renses i rent vand, aftørres med gaze og gemmes til næste gang (den må ikke stå i blød). Kan genbruges så længe børsten er intakt.

OBS

Der kan nogle gange komme svampebelægning på Provox-ventilen. Dette viser sig som hvide belægninger i ventilen. Svampebelægninger kan forårsage at ventilen ikke slutter tæt. Det kan derfor være nødvendigt med en lokal antisvampebehandling. Dette skal ske efter aftale med din øre, -næse og -halslæge.

Det kan evt. være nødvendigt, i en periode at få hjælp af hjemmesygeplejersken til daglig rensning af ventilen.

Redaktør