Partiel nefrektomi - delvis fjernelse af nyren

Anvendes ved påvist tumor/knude/suspekt cyste i nyren og denne forandring ligger på en sådan måde, at det skønnes muligt, at bevare nyrevæv på den pågældende side.

Hvad er partiel nefrektomi? 

Partiel nefrektomi er delvis fjernelse af en nyre.  

Hvorfor fjerne en del af nyren?  

Indgrebet anvendes i reglen når der er påvist en tumor/knude/suspekt cyste i nyren og denne forandring ligger på en sådan måde, at det skønnes teknisk muligt, at bevare nyrevæv på den pågældende side. Der kan dog vise sig forhold under operationen, som gør, at vi alligevel ender med at måtte fjerne hele nyren.

Inden operationen  

Du skal møde i Urinvejskirurgi, klinik 2111 hverdagen før du skal opereres. Her vil du blive modtaget af en læge og sygeplejersken, som vil gennemgå operationsforløbet med dig og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål. Under indlæggelsessamtalen, skal du: 

 • have optaget journal og informeres nærmere om operationen  
 • have taget røntgenbillede af lungerne og eventuelt hjertekardiogram (EKG)  
 • have taget blodprøver 
 • aflevere en urinprøve  
 • tale med narkoselægen, som vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet.  
 • have taget mål til støttestrømper, som du skal anvende under og efter operationen, for at stimulere kredsløbet, og mindske risikoen for en eventuel blodprop  
 • tale med den læge der skal operere dig.   
 • markeres med et kryds på maven, svarende til den nyre, der skal fjernes.
 • have taget stilling til om du er indstillet på blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt.  

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du aftale med lægen, hvor mange dage før indgrebet, du skal holde pause. Hvis du får hjertemagnyl skal du holde pause i 3 dage.  

Overnatning 

Du kan overnatte hjemme hos dig selv, og møde fastende på sengeafsnittet på operationsdagen. Alternativt kan du aftale med personalet at du overnatter på sengeafsnittet eller på patienthotellet, hvis dette passer dig bedre. Hvis du overnatter derhjemme, vil sygeplejersken instruere dig i forberedelserne til operationen aftenen inden og på selve operationsdagen. 

Aftenen inden operationen  

Du skal tage en indsprøjtning med blodfortyndende medicin. Medicinen skal sprøjtes ind i underhuden enten på låret eller på maven. Du vil få medicinen med hjem i en færdigoptrukket sprøjte, hvis du overnatter hjemme. Du vil blive instrueret i hvordan du giver dig selv indsprøjtningen.   

Rasering

Du skal fjerne hårene fra underkanten af ribbene og ned til skambenet, med en elektrisk barbermaskine eller trimmer. Hvis du ikke har en derhjemme, kan du låne en på sengeafsnittet. Det er vigtigt at der ikke er hår, der hvor du skal opereres. Du vil blive instrueret i hvor du skal fjerne hår.  

Faste og tørste 

Du skal faste før operationen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi.  

Du må drikke klare væsker (vand, saft, the eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før operationen, og du kan med fordel drikke 1-2 glas saft 2 timer før operationen. 

Operationsdagen

Forberedelse hjemme  

Inden du møder på hospitalet, skal du: 

 • kl. 06 tage den smertestillende medicin, du har fået udleveret fra sengeafsnittet. Du skal gerne indtage 2 glas sød saft i forbindelse med at du tager medicinen.   
 • tage brusebad hjemmefra, anvend vand og hudvenlig sæbe, således at huden fremstår ren – husk grundig rengøring af navleområdet. Hudcremer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen.  
 • møde på sengeafsnittet kl. 06.30, med mindre andet er aftalt.  

Forberedelse på sengeafsnittet, hvis du overnatter 

 • Du vil blive vækket kl. cirka 6, hvor du skal tage den smertestillende medicin, som du får udleveret af sygeplejersken. Du skal gerne indtage 2 glas sød saft i forbindelse med, at du tager medicinen.  
 • Hvis du ikke har været i bad aftenen før, skal du gå i bad, anvend vand og hudvenlig sæbe, således at huden fremstår ren – husk grundig rengøring af navleområdet. Hudcremer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen.   

Klargøring til operation (på sengafsnittet)

Personalet viser dig til rette i sengeafsnittet.

Inden du bliver kørt til operation, skal du: 

 • have identifikationsarmbånd på 
 • tager rent operationstøj samt støttestrømper på.  
 • have målt temperatur, puls og blodtryk.   
 • vejes på afsnittets vægt  
 • have låst dine værdigenstande inde i skabet på stuen og aflevere nøglen til personalet. Du må ikke bære smykker eller ur under operationen.  

Du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat og tandprotese. 

På operationsstuen 

Du bliver hentet af en portør og kørt til operation. På operationsstuen får du inden bedøvelsen lagt et drop. I denne gives bedøvende medicin og væske under indgrebet. Operationen varer cirka 4 timer.  

Efter operationen  

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du bliver, indtil du er helt vågen og velbefindende.  

Det er muligt at modtage besøg, men kun kort og efter aftale med personalet i opvågningsafsnittet. 

I forbindelse med operationen har du fået forskellige ”slanger” med hver deres funktion: 

 • Et perifert venekateter (tynd plastikkanyle) i en blodåre i hånden, hvor igennem du får væske.  
 • Et kateter (tyndt plastikrør) i urinrøret, hvor igennem urin fra blæren løber ud i en pose.  
 • Eventuet et epiduralkateter (en tynd plastikslange ind gennem ryggen, hvor du får smertestillende medicin. 
 • Eventuelt et dræn (tynd plasticslange) som ligger i maven/bughulen, hvor sekret kan løbe ud i en pose.  
 • En iltslange ved næsen til iltbehandling.  

Alle ”slangerne” fjernes efter lægelig vurdering under indlæggelsen. Endvidere har du en forbinding hen over operationssåret. 

Smerter 

Du får kontinuerlig smertebehandling de første dage efter operationen, enten gennem dit epiduralkateter i ryggen, eller som tabletter. Du vil nok kunne mærke, at du er blevet opereret, men det er væsentligt, at du er så godt smertedækket, at du kan komme ud af sengen samt hoste ordentligt. Det er vigtigt, du gør personalet opmærksom på, hvis smertebehandlingen ikke fungerer optimalt. Ved udskrivelsen vil sygeplejersken tale med dig om behov for smertestillende derhjemme.

Ernæring 

Du må spise og drikke frit efter operationen. Du skal være opmærksom på, at din krop har brug for en proteinrig kost efter operationen. Proteiner findes især i: kød, fisk, mælkeprodukter, æg og nødder. Protein er vigtigt for kroppen, da det fremmer heling af væv og genopbygger muskler. 

Du vil blive vejet dagligt for at kontrollere en eventuel væskeophobning.

Aktivitet 

Det er væsentligt at komme ud af sengen hurtigt efter operationen, gerne samme aften du er opereret. Personalet vil hjælpe dig de første gange. I den udstrækning du har behov for det, får du hjælp til at blive vasket. Du får hjælp til at passe alle ”slangerne” af personalet.  

De første dage efter operationen, vil tarmenen typisk gå lidt i stå. Du kan føle dig oppustet og generet af kvalme. Det bedste du kan gøre for at afhjælpe dette er, at komme ud af sengen, og gå omkring så meget som muligt. Du vil få tilbudt medicin mod kvalme, hvis du har behov for det. 

Du vil være træt efter operationen, ofte i op til 6-8 uger, hvilket er helt normalt. Efter udskrivelsen skal du sørge for at få regelmæssig motion. Du bør undgå tunge løft (over 5 kg) og hårdt fysisk arbejde de første 6 uger efter operationen. 

Rygning og alkohol 

Tobaksrygning må generelt fraråde, og du bør undlade at indtage alkohol 4 uger før operationen. Herved reducerer du risiko for komplikationer i forbindelse med operationen. Læs mere om rygning, alkohol og operationer i Sundhedsstyrelsens pjecer. 

Såret

Operationssåret behøver ikke forbinding, medmindre såret væsker. Du kan få udleveret plastre fra sengeafsnittet ved udskrivelsen, hvis du ønsker dette. Du kan tage brusebad efter operationen, også selvom trådene ikke er fjernet. Du skal ikke vaske direkte på operationssåret, men blot lade vand og sæbe løbe ned over huden. I området omkring dit operationssår, og senere ar, kan der forekomme nedsat følelse eller brændende fornemmelser i huden. Det bedres typisk indenfor det første ½ år. Operationsarret skal beskyttes mod direkte sollys og solarium minimum de først 6 måneder efter operationen, for at forebygge misfarvning af den nydannede hud. Anvend enten tøj eller solcreme/stift med høj faktor eller 4 lag brun Micropore (plaster).

Udskrivelse 

Du kan forvente at være indlagt i cirka 2-5 dage efter operationen. Inden du forlader sengeafsnittet, aftaler vi det videre forløb, også hvor og hvornår du skal have fjernet trådene. 

Komplikationer

Ved enhver operation er der risiko for komplikationer, hyppigst blødning og infektion.  

Blødning

Blødning under selve operationen vil kirurgerne behandle. Det kan blive nødvendigt at give blodtransfusion ved større blødning, hvilket du skal acceptere. Derudover kan man risikere skade på de organer, der ligger op til nyren. I praksis vil det især dreje sig om milten, hvis det er den venstre nyre som skal fjernes. Skader på andre organer vil man i reglen opdage og håndtere under operationen. 

Infektioner

Infektioner efter partiel nefrektomi er ret sjældne. Hvis der efter udskrivelse kommer rødme og hævelse omkring såret, skal du kontakte os. 

Redaktør