PEP-fløjte - behandling med

Information om hvordan behandling med PEP-fløjte fungere, samt hvordan fløjten rengøres.

Hvad står PEP for?

PEP er en forkortelse af Positive Expiratory Pressure (positivt ekspirationstryk)

Hvordan virker PEP-behandlingen?

  • Ved hjælp af en modstandsventil (se forsiden) øges trykket i lungerne. Derved presses luften nemmere ud i de små lufteveje.
  • Dette forhindrer sekret (slim/snot) i at sætte sig fast i lungene og forhindrer en evt. lungebetændelse i at opstå.
  • Ved brug af PEP-fløjten bliver det også nemmere at hoste sekret op.

Sådan bruges PEP-fløjten

  1. Sæt dig højt op i sengen, på sengekanten eller i en stol.
  2. Luk læberne om det hvide mundstykke.
  3. Træk vejret gennem fløjten - både under ind- og udåndingen. Træk vejret lidt dybere ind end normalt og ånd ud lidt mere aktivt end normalt uden at tømme lungerne helt.
  4. Dette gøres i ____________________ vejtrækninger/minutter.
  5. Tag fløjten ud af munden. Træk vejret dybt ind og ånd kraftigt og hurtigt ud i et stød med åben mund. Stød eller host to-tre gange.
  6. Gentag behandlingen hver anden time i vågen tilstand.

NB! I tilfælde af fjernelse af dræn i lungen, må man ikke anvende PEP-fløjten igen før lægen har givet tilladelse til det.

Skema til administration af behandling 

Navn_____________________________________________

I skemaet kan du sætte et X, når du har udført behandling 

kl.8:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00
Dato        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        
    /        

Hygiejne

Efter end brug kasseres fløjten. Fløjten kan askilles pg rengøres i lunkent vand med opvaskemiddel. 

Alle dele skylles grundigt i rent vand, aftørres og luft tørrer. 

Redaktør