Overgang fra børne- til ungdomsordning

Heri findes information om overgang fra børne- til ungdomsordning i Center for Hørelse og Balance.

Center for Hørelse og Balance, Rigshospitalet

Overgangen fra børneordning til ungdomsordning i Center for Hørelse og Balance sker som udgangspunkt, når du fylder 15 år. På basis af en individuel vurdering, kan der være mulighed for forlængelse og undtagelse. Når du overgår til ungdomsordningen er der visse ting, du skal være opmærksom på. 

Du vil ikke automatisk blive indkaldt til høreprøve og audiologopæd 

Hvis du føler, at din hørelse ændrer sig og du er i tvivl om hørelsen er blevet dårligere, skal du kontakte Center for Hørelse og Balance, Rigshospitalet for at få tid til en ny høreprøve. Du kan kontakte centret mandag-fredag fra 8.00-11.30 på telefon: 35 45 80 47. 

Problemer med høreapparatet 

Hvis der er mislyd i høreapparatet eller du ikke kan få lyd i dit høreapparat, kan du sende det til reparation ved firmaet. Se kontaktoplysninger på firmaerne nedenfor. Hvis der skulle være andre problemer med høreapparatet, kan du kontakte centret mandag-fredag fra 8.00-11.30 på telefon: 35 45 80 47.
Hvis du har behov for at sende dit høreapparat til reparation hos det firma, som har udleveret dit apparat, kan du se en oversigt over samtlige firmaer herunder. 

Oticon A/S

Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon 39 17 71 00

Widex DK A/S

Nymøllevej 6
3540 Lynge
Telefon 44 35 56 00

Sivantos DK A/S

Ove Gjeddes vej 9 
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 10

Phonak DK A/S

Øster Hougvej 42-44
5500 Middelfart
Telefon 64 40 78 87

GN Hearing DK A/S

Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Telefon 45 75 22 22

Ørepropper 

Hvis der skulle opstå problemer med høreapparatets øreprop, kan du henvende dig i centrets ørepropteknik, træffetid mandag-torsdag kl. 09.00-13.30. Forudgående aftale er ikke nødvendig. Du kan kontakte ørepropteknikken på
35 45 80 47 eller hgh-oerepropteknik@regionh.dk   

Øvrig vejledning 

Dit lokale kommunikationscenter kan hjælpe dig med generel vejledning om høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Du kan finde dit lokale kommunikationscenter på Høreforeningens hjemmeside. 

Inden du fylder 18 år 

Når du fylder 18 år, overgår du fra ungdomsordningen i Center for Hørelse og Balance til voksenregi på Bispebjerg Hospital, Audiologisk Afdeling. Du kan kontakte Bispebjerg Hospital, Audiologisk Afdeling hver dag fra 8.00-10.00 på telefon: 38 63 61 85. 

Vi anbefaler, at du tager kontakt til centret på Rigshospitalet, inden du fylder 18 år, så du kan komme til en afsluttende kontrol, hvor både hørelse og høreapparater kontrolleres. Hvis ikke vi hører fra dig, før du fylder 18 år, overgår du automatisk til voksenregi på Bispebjerg Hospital. Du skal selv tage kontakt til dem via henvisning fra egen ørelæge. 

Redaktør