Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet

Information om hvordan man skal forholde sig og hvad man skal gøre, hvis ens barn får en overfølsomhedsreaktion i hjemmet.

Information til patienter og forældre vedrørende overfølsomhedsreaktioner i hjemmet


Det er heldigvis relativt sjældent, at en person reagerer med overfølsomhed (anafylaksi) over for medicin, men risikoen er altid til stede, når du eller dit barn får medicin direkte i en blodåre (intravenøst).

Hvis du eller dit barn får symptomer på overfølsomhedsreaktion, er det vigtigt at få behandling hurtigt. Derfor skal du/I altid have medicin i hjemmet, der kan bruges til behandling af overfølsomhedsreaktioner.

Medicin mod overfølsomhedsreaktioner

Du skal altid sørge for at have følgende medicin i hjemmet:
Adrenalin-pen: Dosis efter vægt.

Efter behov:
Cetirizin (antihistamin): dosis efter vægt.
På side 2 gives en vejledning til brug af adrenalin-pen.

Hvis barnet er uklar, omtåget, svimmel, har hurtig puls, er kold og klamtsvedende eller bevidstsløs:

 • Stop medicinindgiften
 • Giv injektion med adrenalinpen med det samme som vist på side 2.
 • Kald 112
 • Bliv hos barnet indtil hjælpen kommer.

Hvis barnet har vejrtrækningsproblemer fx synkebesvær, hæshed, forpustet, blå om læberne:

 • Stop medicinindgiften
 • Giv injektion med adrenalinpen med det samme som vist på side 2.
 • Kald 112
 • Bliv hos barnet indtil hjælpen kommer.

Hvis barnet kun har kløe og/eller rødt udslæt:

 • Stop medicinindgiften
 • Tag evt. tablet Cetirizin (Hvis denne er udleveret)
 • Kontakt Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 eller Børn og Unge med Kræft- og Blodsygdomme, sengeafsnit 5054 og hold godt øje med barnet, da det kan udvikle flere symptomer hurtigt. Kontaktinformationer findes sidst i patientinformationen. 
1) Fjern det grå sikkerhedslåg.
1) Fjern det grå sikkerhedslåg.
2) Hold adrenalin-pen i 90 grader 5-10 cm fra låret
2) Hold adrenalin-pen i 90 grader 5-10 cm fra låret
3) Pres den sorte ende hårdt mod det ene lår. Derved udløses sprøjten med et klik. Hold adrenalin-pen på stedet i 10 sek.
3) Pres den sorte ende hårdt mod det ene lår. Derved udløses sprøjten med et klik. Hold adrenalin-pen på stedet i 10 sek.

Cetirizin og adrenalinpen skal opbevares ved stuetemperatur og altid lige ved hånden i forbindelse med medicinindgift. Husk at tjekke udløbsdatoen med jævne mellemrum. I indlægssedlen på adrenalin-pen står der nogle andre dosisangivelser. I skal holde jer til de angivne i denne pjece.

Tegn på overfølsomhedsreaktion

De første tegn på en overfølsomhedsreaktion er ofte:

 • Varmefornemmelse
 • Kløe
 • Rødmen
 • Sygdomsfølelse
 • Kvalme
 • Opkast
 • Trykken for brystet
 • Høj puls

Vær ekstra opmærksom, hvis du eller dit barn har et af disse symptomer og følg nedenstående guide.

Søg læge hvis,

Hvis du kommer til at stikke dig i fingeren med en adrenalin-pen, skal du hurtigst
muligt søge læge. Adrenalin trækker de små blodkar sammen, så der opstår iltmangel i vævet omkring stikket.

Uden behandling kan fingeren tage varigt skade. Der findes en modgift (Phentolamin).

Bivirkninger

Når adrenalin-pen gives, kan det føles ubehageligt.

De mest almindelige bivirkninger er:

 • hjertebanken,
 • svedeture,
 • rysten,
 • svimmelhed,
 • hovedpine, kvalme,
 • opkastning,
 • angstfornemmelse.
Redaktør