Opvågning, velkommen til afsnit 2093

Man skal regne med at ligge i opvågning fra 2-20 timer, alt efter hvad man er opereret for.

Tegning af Rigshospitalet

Velkommen til opvågningen, afsnit 2093

Vi vil med denne pjece byde dig velkommen i opvågningen og give dig nogle praktiske oplysninger om dit ophold hos os.

Du vil i forbindelse med din operation være indlagt hos os før du kommer tilbage til dit afsnit.

Du skal regne med at ligge i opvågningen fra 2 – 20 timer, alt efter hvad du er opereret for. Hvor lang tid du er i opvågningen afhænger også af, hvordan du i øvrigt har det. Overnatter du i opvågningen, bliver du overflyttet til dit stamafsnit mellem kl. 07.30 – 10.00.

Når du er blevet opereret bliver du bragt til opvågningsstuen af en portør og en anæstesisygeplejerske. På opvågningsstuen slutter vi dig til overvågningsudstyr, så vi kan observere hvordan du har det.

Der er altid to-tre sygeplejersker på opvågningsstuen til at varetage plejen og behandlingen. Derudover er der tilknyttet anæstesilæger og neurokirurger.

Når det er muligt vil den kirurg, som har opereret dig, tilse og informere dig om operationen mens du er i opvågningen.

Efter operationen kan du fortsat være påvirket af bedøvelsen. Nogle oplever kvalme og/eller smerter, især kort efter operationen. Disse symptomer vil vi forsøge at afhjælpe. Du kan godt være meget træt efter operationen.

Besøgstider

Der er fri besøgstid, dog bedes pårørende rette henvendelse til personalet først. Vi anbefaler korte besøg og at der højst er to besøgende ad gangen. Desuden opfordrer vi de besøgende til at hjælpe med at der er ro på opvågningsstuen. Da der ligger andre patienter på opvågningsstuen bliver pårørende bedt om at vente ude på gangen, mens der er stuegang, rapportering, vagtskifte etc.

Praktiske oplysninger

Vores telefonnummer er 35 45 96 79.

Dine pårørende er altid velkommen til at ringe.

Medbring toilettaske og vanlig medicin i opvågningen.

Venlig hilsen

Personalet

Redaktør