Opsamling af urin - uden syre

Vejledning i opsamling af døgnurin i en dunk uden syre.

dekorativt billede

Om morgenen lades vandet i toilettet. Dato og klokkeslæt noteres på urinsedlen, dette er starttidspunktet.

Derefter opsamles al urin de næste 24 timer i den udleverede dunk, dvs. hele dagen, aftenen, natten og næste morgen.

Når der er gået 24 timer afsluttes opsamlingen ved, at du lader vandet i dunken på nøjagtigt samme klokkeslæt/tidspunkt som starttidspunktet. Herefter noteres dato og sluttidspunkt på dunken. Starttidspunkt og sluttidspunkt skal være lig hinanden, det vil sige, hvis starttidspunktet er kl. 08.00 skal sluttidspunktet også være kl. 08.00. Opsamlingsperioden er altid 24 timer.

Hvis der ved et uheld går urin til spilde i opsamlingsperioden, smides den opsamlede urin væk og en ny opsamling må begyndes. Dunken skylles grundigt og der kan begyndes forfra på en ny opsamlingsperiode.

Under opsamlingen skal dunken opbevares så køligt som mulig.

Redaktør