Øjenlåg - operation i øjenhulen

Formålet med operationen er som regel at udtage en vævsprøve, så man kan bestemme sygdommen og planlægge den efterfølgende behandling.

I denne patientinformation vil vi forsøge at besvare de spørgsmål du kan have i forbindelse med din øjenoperation. Indholdet er generelt og kan ikke erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.

Baggrund for operationen

Der kan flere årsager til at operere i øjenhulen. Man kan fx have betændelse eller svulster. Formålet med operationen er som regel at udtage en vævsprøve, så man derudfra kan bestemme sygdommen og planlægge den efterfølgende behandling.

Forberedelser før operationen

Operationen foretages oftest under fuld bedøvelse, og du skal derfor igennem en lægeundersøgelse og en samtale, hvor du taler med en narkoselæge. Dette foregår ofte dagen før operationen. På grund af bedøvelsen skal du være fastende.

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager blodfortyndende medicin (herunder visse kosttilskud/ naturmedicin) skal du muligvis holde pause op til operationen. Pausens længde skal du aftale med kirurgen.
Hvis du let får blå mærker i huden eller har øget blødningstendens skal du fortælle det til kirurgen.

Selve operationen

Om morgenen på operationsdagen skal du vaske dit ansigt grundigt.
Før operationen vil du få et drop i armen, dvs. en plasticslange i en vene, til bedøvelsesmidler og anden nødvendig medicin. Når du sover, vil du få anbragt en slange i halsen eller luftrøret for at sikre vejrtrækningen under operationen. Denne slange kan give lidt irritation i halsen efter operationen.
Det kirurgiske snit lægges i huden og/eller i øjets slimhinde. Såret syes dernæst sammen med en fin tråd, som fjernes efter 5-8 dage, somme tider anvendes selvopløsende tråd. Afslutningsvist dækker man øjet med en forbinding, som skal sidde på til dagen efter.

Hvad sker der efter operationen?

Efter operationen vil du i en seng blive kørt enten til opvågningsafsnittet eller tilbage til vores sengeafsnit.
Nogle patienter har ondt efter operationen, men så er det muligt at få smertestillende medicin.
De fleste foretrækker at være indlagt til dagen efter operationen. Når forbindingerne er blevet fjernet, skal du igen dryppe øjnene med øjendråber.
Ca. en uge efter operationen vil få fjernet trådene i Afdeling for Øjensygdommes Øjensygdomme, Klinik 7066.

Hjemme igen

Når du er kommet hjem igen, anbefaler vi, at du tager den lidt med ro, dvs. venter med at gøre hovedrent, dyrke sex og løfte tunge ting i 3-4 dage efter operationen. I denne tid skal du forsøge at holde hovedet hævet over hjertets niveau. Efter en dag kan du vaske hår og tage brusebad.
Om du skal sygemeldes, afhænger af dit arbejdets karakter, men det er almindeligt at være væk fra arbejde 2-4 uger.

Risici og komplikationer ved operationen

Blødning.

Lidt sivende blødning fra operationssåret er almindelig de første døgn.

Misfarvning af huden.

I dagene efter operationen vil øjenomgivelserne i forskellig grad være misfarvede og hævede. Det vil oftest aftage i løbet af 2-3 uger.

Infektion.

Infektion er sjælden. Hvis man får en betændelse i øjet, behandles den med antibiotika.

Dobbeltsyn.

Nogle få vil opleve, at de 'ser dobbelt' efter operationen. Det forsvinder som regel i løbet af et par dage.

Blindhed.

Operation i øjenhulen indebærer en lille risiko for skade på synsnerven og dermed risiko for tab af synet på det pågældende øje.

Ved uventede gener efter operationen

Kan du kontakte Afdeling for Øjensygdomme. 

Redaktør