Obinutuzumab - behandling med

Obinutuzumab er et antistof, og behandling med Obinutuzumab bliver ofte kombineret med kemoterapi, hvor man altså både får kemoterapi og Obinutuzumab.


 
Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling med antistoffet Obinutuzumab, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Vi håber, at denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingen med Obinuzumab

Obinutuzumab er et antistof, og behandling med Obinutuzumab bliver ofte kombineret med kemoterapi, hvor man altså både får kemoterapi og Obinutuzumab. 

Immunterapi

Immunterapi er behandling med antistoffer. Antistoffer findes og dannes normalt i kroppen, hvor de udgør en del af vores immunsystem. Antistoffer cirkulerer i blodet og kan genkende og binde sig til f.eks. bakterier. Antistoffer får også andre dele af immunsystemet til at hjælpe med at ødelægge og fjerne bakterier. 
Man kan i dag kunstigt fremstille antistoffer, som kan genkende og binde sig til meget specifikke mål, f.eks. B-lymfocytter, som på deres celleoverflade er kendetegnet ved et stort antal af proteiner kaldet CD20. Antistoffet er udviklet til at finde kræftcellerne og ødelægge dem. Obinutuzumab er et monoklonalt antistof, som er udviklet til at finde og binde sig til celler med CD20 på deres celleoverflade.
Når Obinutuzumab binder sig til cellen, sættes en reaktion i gang, som medfører at cellen går til grunde.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Du vil typisk få 6 serier med 4 uger imellem hver serie.
I første serie får du Obinutuzumab på dag 1, 2, 8 og 15. Fra serie 2-6 får du Obinutuzumab en dag hver 4. uge. 
Nærmere information om dit specifikke behandlingsforløb får du ved samtalen med lægen og sygeplejersken.

Blodprøver

Du skal som regel have taget blodprøver hver gang før en ny behandling. Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

Sådan gives behandlingen

Behandling med Obinutuzumab bliver som regel givet ambulant. Det vil sige, at du går hjem samme dag. Fraset er dag 1 + 2 i første serie, som normalt foregår under indlæggelse, idet der er størst risiko for at kroppen reagerer på behandlingen disse to dage. 
Efter behandling dag 2 udskrives du til ambulant behandling.

Obinutuzumab bliver givet som væske ind i en blodåre (infusion). 
Første gang får du din samlede dosis ad to omgange (dag 1 og 2) da antistoffet kan udløse en allergisk reaktion. Behandlingen den første dag tager derfor længere tid end de efterfølgende gange. 
For at forebygge en reaktion gives der forebyggende medicin med paracetamol, antihistamin og måske binyrebarkhormon og stoffet gives langsomt. Det tager derfor omkring 4-12 timer den første gang. 
Ved de efterfølgende behandlinger afkortes behandlingstiden. Afsæt dog det meste af dagen til behandlingen. 

Forløbet på dagen for infusionen

 • Når der er svar på blodprøverne og lægen har vurderet, at du er klar til behandling, får du udleveret tabletter, som forebygger en allergisk reaktion. Disse tabletter skal du tage 30-60 min inden behandlingen med Obinutuzumab starter. Mens tabletterne virker, blander sygeplejersken medicinen. Det kan ikke blandes på forhånd. Derfor kan der gå noget tid, inden behandlingen er klar.
 • Du vil få lagt en tynd plastikslange (perifert venekateter) ind i en blodåre på armen af sygeplejersken, med mindre du har et centralt venekateter. 
 • Medicinen gives via en medicinpumpe, der sikrer, at du får medicinen med den korrekte hastighed. 
 • Sygeplejersken måler temperatur, puls og blodtryk for at se, om du reagerer på behandlingen.
 • Dit perifere venekateter bliver fjernet igen af sygeplejersken, inden du går hjem.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige.
I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet - eventuelt flere år efter.

Allergisk reaktion

Bivirkningerne ved immunterapi, som behandlingen med monoklonale antistoffer som Obinutuzumab hører under, udløses især af den overfølsomhedsreaktion, der kan opstå. Den medicin, du får inden behandlingen med Obinutuzumab, vil oftest forhindre en sådan reaktion.
Oplever du nogen af de nedenfor nævnte bivirkninger, mens du får stoffet, skal du STRAKS fortælle det til personalet. Du må ikke vente og tænke, at det nok går over af sig selv. Lægen og sygeplejersken kan derved behandle dig og forhindre at reaktionen udvikler sig. Ofte vil symptomerne forsvinde, hvis du får medicinen indgivet langsommere. Får du mod forventning en udtalt overfølsomhedsreaktion, kan du have behov for at blive på afsnittet til næste dag.

Du kan få symptomer som:

 • Kløe
 • Snue
 • Irritation i øjne og hals
 • Udslæt og hævelse med rødme
 • Kvalme

Bliver overfølsomheden kraftigere kan du få:

 • Kulderystelser
 • Åndenød og astma-lignende symptomer
 • Hjertebanken
 • Kvalme og opkastning
 • Smerter i muskler og led
 • Feber
 • Fald i blodtrykket med svimmelhed

Infektion

Obinutuzumab kan påvirke knoglemarven og give midlertidigt nedsat antal hvide blodlegemer og/eller nedsat antal blodplader. Det kan for dig betyde svækkelse af immunforsvaret og risiko for infektion og/eller let øget risiko for blødninger. 

Inden du starter behandlingen, vil du blive undersøgt for leverbetændelse (hepatitis B og C) ved en blodprøve, da Obinutuzumab kan få en evt. hvilende infektion til at blusse op igen. Hvis du er klar over, at du har eller har haft leverbetændelse, er det vigtigt, at du oplyser lægen om det, da det kan have betydning for din behandling.

Hvis du får Obinutuzumab i kombination med kemoterapi kan du have øget risiko for infektioner. Se pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Hjernebetændelse

Behandling med Obinutuzumab kan i meget sjældne tilfælde medføre alvorlig hjernebetændelse. Hjernebetændelse kan være livstruende. Du skal derfor kontakte afsnittet, hvis du får:

 • Svært ved at huske
 • Problemer med at tale
 • Besvær med at gå
 • Svært ved at se

Understøttende behandling

For at reducere bivirkningerne ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende behandling.

Antihistamin

Antihistamin er med til at forebygge, at du får en overfølsomhedsreaktion af immunterapien. Tabletten tages op til en time før behandlingens start.
Vær opmærksom på at antihistamin kan virke sløvende. 

Paracetamol

Forebygger at du får en forbigående temperaturstigning af immunterapien. 
Tabletterne tages op til en time før behandlingens start.

Binyrebarkhormon 

Du får som udgangspunkt kun binyrebarkhormon i første serie på dag 1 og 2. Oplever du reaktioner under disse behandlinger, skal du muligvis fortsætte med binyrebarkhormon forud for de efterfølgende behandlinger. Dette vil lægen tage stilling til. 
Binyrebarkhormon forebygger blandt andet at du får en overfølsomhedsreaktion af immunterapien. 

Tiden hjemme mellem behandlingerne

 • Hvis du kun får behandling med Obinutuzumab, vil du sandsynligvis kunne have en hverdag, som du plejer.
 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom.
 • Sørg for frisk luft og daglig motion.
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en mid- dagslur.
 • Sørg for god håndhygiejne med håndsprit, da infektioner er en af de største risici for dig og 90% af alle infektioner overføres via hænderne.

Kontakt os altid ved:

 • Feber over 38°C.
 • Andre tegn på infektion.
 • Blødning og blødningen ikke stopper.
 • Forstoppelse igennem flere dage.
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage.

 

Redaktør