Nyrebiopsi/graftbiopsi

Formålet med en undersøgelsen er at udtage enbiopsi (vævsprøve) fra den ene af nyrene.

Prøve fra væv

Patientinformation

Formål

Formålet med undersøgelsen er at udtage en biopsi (vævsprøve) fra den ene af dine egne nyrer, eller hvis du er nyretransplanteret fra den transplanterede nyre. Dette sker, for at bestemme hvilken nyresygdom du lider af, og for at bestemme hvordan den fremtidige behandling af nyresygdommen skal være. Mængden af nyrevæv der udtages er ganske lille, ca. 20 – 40 mg.

Forberedelser

 • Undersøgelsen foregår under indlæggelse.
 • Dagen før biopsien vil der blive skrevet journal, du vil få taget blodprøver, målt blodtryk og du vil blive vejet. Hvis du er et barn og skal i fuld bedøvelse, skal du dagen før biopsien også tale med en narkoselæge, så bedøvelsen kan planlægges.
 • Hvis du er i nogen form for blodfortyndende behandling er det muligt at denne behandling skal pauseres et par dage før biopsien. Det er derfor vigtigt, at du så tidligt som muligt, og helst før indlæggelsen, aftaler denne behandling med lægen.

Nyrebiopsi hos voksne

 • Hos voksne foretages biopsien i lokal bedøvelse.
 • Hvis biopsien skal tages fra en af dine egne nyrer, skal du faste fra kl. 02.00 og tørste fra kl. 06.00 før biopsien.
 • Hvis du er nyretransplanteret og biopsien skal tages fra den transplanterede nyre må du spise og drikke normalt.
 • 1 time før undersøgelsen skal du lade vandet.
 • Herefter vil du få to tabletter, der virker henholdsvis smertestillende og beroligende.
 • Der vil blive anlagt en tynd plastikkanyle, et såkaldt PVK, i en blodåre på din ene håndryg.
 • Du vil blive kørt i din seng til Hjemmedialysens røntgenrum, hvor selve biopsien foretages.
 • I røntgenrummet vil du blive fulgt over på et leje, hvor du skal ligge på maven, hvis det er dine egne nyrer, der skal undersøges. Skal biopsien tages fra en transplanteret nyre skal du ligge på ryggen.
 • Huden over nyren vil blive renset med desinficerende jod eller klorhexidin sprit, hvorefter der vil blive indsprøjtet lokalbedøvelse i huden.
 • Biopsien tages herefter, vejledt af ultralyd. Gennem huden placeres en tynd nål ved nyren, og herefter udtages automatisk den lille biopsi. For at få væv nok kan der blive tale om at udtage flere biopsier, men fra den samme nyre.
 • Hele undersøgelsen tager ca. 30 minutter, selve biopsien kun få minutter.

Nyrebiopsi hos børn

 • Hos børn foretages biopsien i fuld bedøvelse.
 • Du skal før bedøvelsen være fastende i 8 timer.
 • Du vil ca. 1 time før bedøvelsen få en beroligende tablet, dette aftales med narkoselægen.
 • Du vil umiddelbart før biopsien blive kørt ned på operationsafsnittet, hvor bedøvelse vil blive givet, og du vil herefter først blive vækket når biopsien er overstået.

Gør det ondt?

Lokalbedøvelsen vil kunne mærkes som et stik i huden, og derefter kan du mærke at det spænder i hud og muskler. Dette fortager sig i løbet af nogle minutter, når lokalbedøvelsen fordeler sig. Selve biopsien med udtagelse af vævsprøven gør sædvanligvis ikke ondt, men en fornemmelse af et stød i nyren kan dog mærkes af nogle patienter. Er du et barn, og er i fuld bedøvelse, kan du ikke mærke selve biopsien.

Efter biopsien

 • Hvis du har fået foretaget biopsien i lokalbedøvelse, vil du umiddelbart efter biopsien blive kørt tilbage til din stue på sengeafsnittet. Hvis du er et barn og har fået fuld bedøvelse, skal du først et par timer på opvågningsafdelingen, før du kommer tilbage til din stue på sengeafsnittet.
 • De første 2 timer skal du ligge i sengen med fladt hovedgærde og du skal fortsat faste og tørste.
 • Efter 2 timer kan hovedgærdet blive løftet og du må atter spise og drikke. Du skal sørge for, at drikke rigeligt, hvis din nyrefunktion tillader det. Du skal forblive sengeliggende indtil aftenstuegangen (ca. kl. 18). Kommer der blod i urinen (se under komplikationer), skal du forblive sengeliggende til næste dag. Hvis du er nyretransplanteret kan du eventuelt allerede efter 2 timer komme op af sengen, men skal blive i sengeafsnittet.
 • I timerne efter biopsien vil du jævnligt få kontrolleret puls og blodtryk.
 • Om morgenen efter biopsien skal der tages en blodprøve for at kontrollere blodprocenten.
 • Hvis der ikke kommer blod i urinen, du ellers har det godt og der ikke skal foretages andre undersøgelser eller indledes behandling umiddelbart, kan du udskrives dagen efter biopsien. Hvis du er nyretransplanteret kan udskrivelse i nogle tilfælde komme på tale allerede sidst på eftermiddagen efter biopsien. Kommer der blodig urin må du forvente lidt længere indlæggelsestid.
 • Svaret på biopsien kan forventes at foreligge 1-4 dage efter selve biopsien.

Komplikationer

 • Den hyppigste komplikation er ømhed i muskulaturen over nyren. Dette plejer at fortage sig i løbet af få dage. Dette skyldes ofte en lille blodansamling omkring nyren, der ikke i sig selv kræver behandling, men ses hos ca. 3-5 ud af 100 patienter, der får foretaget nyrebiopsi.
 • Hos ca. 5-9 ud af hundrede patienter kan der komme blod i urinen efter nyrebiopsien. Hos halvdelen fortager dette sig i løbet af få timer og kræver ingen behandling. Hos den anden halvdel, kan det blive nødvendigt, at give blodtransfusion. Det er derfor vigtigt at du er indstillet på at modtage blodtransfusion hvis det skulle blive nødvendigt, ellers kan nyrebiopsien ikke foretages.
 • I yderst sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at standse en eventuel blødning i nyren med operation eller at fjerne nyren. Dette ses hos under 1 ud af 1000 patienter.

Efter udskrivelsen

 • For at undgå blødningsrisiko må du ikke løfte over 10 kg de næste 2 uger. Du skal derfor, hvis du har hårdt fysisk arbejde, have en sygemelding med hjem.
 • Hvis du dyrker sport, skal du tale med en læge inden udskrivelsen angående eventuel pause.
 • Skulle der opstå blodig urin eller smerter efter udskrivelsen skal du straks kontakte det sengeafsnit, hvor du har været indlagt. Dette gøres ved at ringe til Rigshospitalets omstilling på telefon 35 45 35 45 og bede om at blive omstillet til det sengeafsnit hvor du har været indlagt.
Redaktør