Neoimplantation

Neoimplantation er en kirurgisk genplacering af ureter grundet forsnævring eller beskadigelse. Operationen udføres for at sikre at urinen kan løbe uhindret fra nyren til urinblæren.

Hvad er neoimplantation?

Kirurgisk genplacering af ureter grundet forsnævring eller beskadigelse.

Hvorfor lave neoimplantation?

Operationen udføres for at sikre at urinen kan løbe uhindret fra nyren til urinblæren.

Inden operationen

Du skal møde på Afdeling for Urinvejskirurgi, klinik 2111 hverdagen før du skal opereres. Her vil du blive modtaget af en læge og sygeplejersken, som vil gennemgå operationsforløbet med dig og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål. Under indlæggelsessamtalen, skal du:

 • have optaget journal og informeres nærmere om operationen
 • have taget røntgenbillede af lungerne og eventuelt hjertekardiogram (EKG)
 • have taget blodprøver
 • aflevere en urinprøve
 • tale med narkoselægen, som vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet.
 • have taget mål til støttestrømper, som du skal anvende under og efter operationen, for at stimulere kredsløbet, og mindske risikoen for en eventuel blodprop
 • tale med den læge, der skal operere dig.
 • markeres med et kryds på maven, svarende til den nyre, der skal fjernes.
 • have taget stilling til om du er indstillet på blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du aftale med lægen, hvor mange dage før indgrebet, du skal holde pause. Hvis du får hjertemagnyl skal du holde pause i 3 dage.

Overnatning

Du kan overnatte hjemme hos dig selv, og møde fastende på afdelingen på operationsdagen. Alternativt kan du aftale med personalet at du overnatter på afdelingen eller på patienthotellet, hvis dette passer dig bedre. Hvis du overnatter derhjemme, vil sygeplejersken instruere dig i forberedelserne til operationen aftenen inden og på selve operationsdagen.

Aftenen inden operationen

Du skal tage en indsprøjtning med blodfortyndende medicin. Medicinen skal sprøjtes ind i underhuden enten på låret eller på maven. Du vil få medicinen med hjem i en færdigoptrukket sprøjte, hvis du overnatter hjemme. Du vil blive instrueret i hvordan du giver dig selv indsprøjtningen.

Rasering

Du skal fjerne hår fra underkanten af ribbenene og ned til skambenet, med en elektrisk barbermaskine eller trimmer. Hvis du ikke har en derhjemme, kan du låne en på afdelingen. Det er vigtigt at der ikke er hår, der hvor du skal opereres. Du vil blive instrueret i hvor du skal fjerne hår. 

Faste og tørste

Du skal faste før operationen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi.

Du må drikke klare væsker (vand, saft, the eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før operationen, og du kan med fordel drikke 1-2 glas saft 2 timer før operationen.

Operationsdagen

Forberedelse hjemme

Inden du møder på hospitalet, skal du:

 • kl. 06 tage den smertestillende medicin, du har fået udleveret fra afdelingen. Du skal gerne indtage 2 glas sød saft i forbindelse med at du tager medicinen.
 • tage brusebad hjemmefra, anvend vand og hudvenlig sæbe, således at huden fremstår ren – husk grundig rengøring af navleområdet. Hudcremer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen.
 • møde på sengeafsnittet kl. 06.30, med mindre andet er aftalt.

Forberedelse på afdelingen, hvis du overnatter

 • Du vil blive vækket kl. cirka 6, hvor du skal tage den smertestillende medicin, som du får udleveret af sygeplejersken. Du skal gerne indtage 2 glas sød saft i forbindelse med, at du tager medicinen.
 • Hvis du ikke har været i bad aftenen før, skal du gå i bad, anvend vand og hudvenlig sæbe, således at huden fremstår ren – husk grundig rengøring af navleområdet. Hudcremer, makeup og neglelak skal undgås på operationsdagen. 

Klargøring til operation (på afdelingen)

Personalet viser dig til rette i afdelingen. Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • have identifikationsarmbånd på
 • tager rent operationstøj samt støttestrømper på
 • have målt temperatur, puls og blodtryk
 • vejes på afdelingens vægt
 • have låst dine værdigenstande inde i skabet på stuen og aflevere nøglen til personalet. Du må ikke bære smykker eller ur under operationen.

Du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat og tandprotese

På operationsstuen

Du bliver hentet af en portør og kørt til operation. På operationsstuen får du inden bedøvelsen lagt et drop. I denne gives bedøvende medicin og væske under indgrebet. Operationen varer ca. 2-3 timer.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du bliver, indtil du er helt vågen og velbefindende. Det er muligt at modtage besøg, men kun kort og efter aftale med personalet i opvågningsafsnittet.

I forbindelse med operationen har du fået forskellige ”slanger” med hver deres funktion:

 • Et perifert venekateter (tynd plastikkanyle) i en blodåre i hånden, hvor igennem du får væske.
 • Et kateter (tyndt plastikrør) i urinrøret, hvor igennem urin fra blæren løber ud i en pose.
 • Et JJ-kateter fra nyren til blæren.
 • Hvis du har urostomi har du JJ-kateter (tyndt plastikrør) fra nyren/nyrerne til stomien.
 • En iltslange ved næsen til iltbehandling.

Alle ”slangerne” fjernes efter lægelig vurdering under indlæggelsen, undtaget kateteret i urinrøret, som først fjernes efter udskrivelse. Endvidere har du en forbinding hen over operationssåret.

Smerter

Du får kontinuerlig smertebehandling de første dage efter operationen som tabletter. Du vil nok kunne mærke, at du er blevet opereret, men det er væsentligt, at du er så godt smertedækket, at du kan komme ud af sengen samt hoste ordentligt. Det er vigtigt, du gør personalet opmærksom på, hvis smertebehandlingen ikke fungerer optimalt.

Ved udskrivelsen vil sygeplejersken tale med dig om behov for smertestillende derhjemme.

Ernæring

Du må spise og drikke frit efter operationen. Du skal være opmærksom på, at din krop har brug for en proteinrig kost efter operationen. Proteiner findes især i: kød, fisk, mælkeprodukter, æg og nødder. Protein er vigtigt for kroppen, da det fremmer heling af væv og genopbygger muskler.

Aktivitet

Det er væsentligt at komme ud af sengen hurtigt efter operationen, gerne samme aften du er opereret. Personalet vil hjælpe dig de første gange.

I den udstrækning du har behov for det, får du hjælp til at blive vasket. Du får hjælp til at passe alle ”slangerne” af personalet.

Efter udskrivelsen skal du sørge for at få regelmæssig motion. Du bør undgå tunge løft (over 5 kg), og hårdt fysisk arbejde de første 6 uger efter operationen.

Rygning og alkohol

Tobaksrygning må generelt frarådes, og du bør undlade at indtage alkohol 4 uger før operationen. Herved reducerer du risiko for komplikationer i forbindelse med operationen. Læs mere om rygning, alkohol og operationer i Sundhedsstyrelsens pjecer.

Urinkateteret

Kateteret i urinrøret skal du beholde i 7-10 dage efter operationen. Du udskrives derfor med det. Inden udskrivelsen vejledes du i at passe kateteret i blæren derhjemme.

Såret

Operationssåret behøver ikke forbinding, medmindre såret væsker. Du kan få udleveret plastre fra afdelingen ved udskrivelsen, hvis du ønsker dette. Du kan tage brusebad efter operationen, også selvom trådene ikke er fjernet. Du skal ikke vaske direkte på operationssåret, men blot lade vand og sæbe løbe ned over huden. I området omkring dit operationssår, og senere ar, kan der forekomme nedsat følelse eller brændende fornemmelser i huden. Det bedres typisk indenfor det første ½ år. Operationsarret skal beskyttes mod direkte sollys og solarium minimum de først 6 måneder efter operationen, for at forebygge misfarvning af den nydannede hud. Anvend enten tøj eller solcreme/stift med høj faktor eller 4 lag brun Micropore (plaster).

Udskrivelse

Du kan forvente at være indlagt i cirka 2-4 dage efter operationen. Ved udskrivelsen får du en skriftlig vejledning om pasning og håndtering af kateteret udleveret.

Hvis du ikke selv er i stand til at varetage plejen af kateteret, kan sygeplejersken arrangere at der kommer en hjemmesygeplejerske hos dig efter udskrivelsen. 

Videre forløb

Tråde eller clips skal fjernes hos egen læge 10 dage efter operationen. Kateteret i urinrøret skal fjernes 7-10 dage efter operationen. Du vil ved udskrivelsen blive informeret om hvor og hvornår dette skal gøres.

JJ-kateteret skal fjernes cirka 4 uger efter operationen på Afdeling for Urinvejskirurgi, klinik 2111.

Komplikationer

Ved enhver operation er der risiko for komplikationer, hyppigst blødning og infektion. Blødning under selve operationen vil kirurgerne behandle. Det kan blive nødvendigt at give blodtransfusion ved større blødning, hvilket du skal acceptere. Derudover kan man risikere skade på de organer, der ligger op til nyren. I praksis vil det især dreje sig om milten, hvis det er den venstre nyre som skal fjernes. Skader på andre organer vil man i reglen opdage og håndtere under operationen.

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os telefonisk.

Redaktør