Når dit barn skal opereres i Juliane Marie Centret

Til forældre, hvis børn skal opereres i Juliane Marie Centret. Der gives en operationstid, en klartid, en mødetid og en fastetid.

Information til forældre til børn, der skal bedøves og opereres i Juliane Marie Centret.

Dekorativt billede

Planlægning af operationen

Når det er besluttet, at et barn skal opereres, fastsætter vi operationsdato, som I får besked om så hurtigt som muligt.

Ændring af operationsdatoen

Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde fast i den operationsdato, vi har givet jer, men ind imellem kan vi blive nødt til at ændre datoen pga. uforudsete situationer som f.eks. længerevarende operationer, der haster eller sygdom blandt personalet.

Operationsdatoen ændres naturligvis kun, hvis jeres barns operation ikke er afhængig af at blive udført på en bestemt dag, og altid på baggrund af en lægelig vurdering.

Vi ved godt, at det kan skabe problemer for jer, og at det kan være ubehageligt, når vi bliver nødt til at ændre operationsdatoen specielt hvis det sker med kort varsel. Vi gør derfor vores yderste for at tage så meget hensyn som muligt og håber på jeres forståelse. 

Dagen før operationen

Dagen før operationen vil I blive informeret af afdelingen (evt. telefonisk) om, hvornår barnet skal opereres på dagen (operationstid), hvad tid, barnet skal være klar til operation (klartid), samt hvornår barnet skal faste og tørste fra (fastetid), og hvornår I skal møde på afdelingen (mødetid).

Dine aftaler

Operationstid:

_________________________________________________

Klartid:

_________________________________________________

Mødetid:

_________________________________________________

Fastetid:

Må spise indtil: __________________________________

Må drikke indtil: __________________________________

Det er vigtigt, at I kender forskel på operationstid, klartid, mødetid og fastetid

  • Operationstid: Operationstiden er det planlagte tidspunkt for selve indgrebet.
  • Klartid: Klartiden er det tidspunkt, hvor barnet skal være klar til at blive kørt på operationsgangen. Denne tid vil typisk ligge ca. en time tidligere end operationstiden. Vi gør dette for at udnytte, hvis en stue bliver tidligere klar end ventet.
  • Mødetid: Mødetiden til operation er som hovedregel mindst en time før klartiden.
  • Fastetid: For at bedøvelsen og operation kan foregå så sikkert som muligt, er det vigtigt, at barnet møder fastende og tørstende til indgreb, som foretages i fuld bedøvelse. Faste betyder, at:
    • Barnet må spise mad indtil 6 timer før klartidspunket
    • Barnet må drikke vand, saft, te uden mælk og æblejuice indtil 1 time før klartidspunket.

Målsætning for operation af børn i Juliane Marie Centret

Vi har som mål, at 85 % af alle operationer bliver udført med højest 15 minutters forsinkelse (målt fra operationstiden), da vi ikke ønsker, at børnene skal faste længere end højst nødvendigt. Vi registrerer derfor operationstiderne og afvigelser herfra, for løbende at vurdere om vi lever op til vores mål.

Hvis du som patient eller pårørende oplever lang ventetid i forhold til den planlagte operationstid, vil vi meget gerne informeres om det, så vi kan blive bedre.

Dekorativt billede
Redaktør