Mycophenolatmofetil / Mycophenolsyre - behandling med

Mycophenolatmofetil (MMF)/Mycophenolsyre anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Mycophenolatmofetil (MMF)/Mycophenolsyre anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
Lægemidlet kan gives som piller eller en mikstur. Det tilrådes, at medicinen tages uden for et måltid, da samtidig fødeindtagelse kan nedsætte optagelsen af stoffet. Hvis man glemmer at tage medicinen, må man ikke tage en dobbeltdosis næste gang.

Lægemidlet bør opbevares tæt lukket i den originale emballage.

Virkning
Ved gigt- og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Medicinen dæmper immunsystemet ved at hæmme nogle af de immunaktive celler (B- og T-lymfocytter). En begyndende effekt af behandlingen kan forventes efter nogle uger. 

Bivirkninger
De mest almindelige bivirkninger er gener fra mavetarmkanalen og ses hos 10-30%, specielt i starten af behandlingen. Det kan være diarré, kvalme, forstoppelse og/eller opkast. 

Knoglemarven kan blive påvirket med fald i de hvide blodlegemer samt i blodpladerne. Ved pludselige hudblødninger (røde/blå pletter), blødning fra tandkødet ved tandbørstning etc., skal ambulatoriet kontaktes, da det kan være tegn på lave blodplader. 

Bivirkningerne ophører efter behandlingen. 

Idet medicinen dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, hvorfor vi anbefaler følgende forholdsregler.

Forholdsregler

Skoldkopper:
Inden start af medicinen undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsomt under en biologisk behandling. Der tilbydes en vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet for at få en behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Ved feber mere end to døgn kontaktes egen læge for at få undersøgt om der er behov for en behandling. 

Graviditet bør undgås under denne medicin.

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen. 

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør