Mundstimulation til spæd- og småbørn

Mundstimulationsprogram til børn med spiseproblemer.

Foto: istock

Formål

Mundstimulering har til formål at vedligeholde og forbedre spise- og synkefunktionen, vedligeholde/normalisere følesansen for berøring i og omkring munden samt facilitere til en normal synkefrekvens. Mundstimulering hjælper også barnet til at associere oral aktivitet med mad og følelsen af mæthed.

Hvornår

Udfør mundstimuleringen inden hver amning, flaskemåltid eller sonde-ernæring. Hvis det er nødvendigt, kan mundstimuleringen også bruges til at rense munden med fugtet gaze. I disse tilfælde skal der renses efter behov og ikke kun i forbindelse med måltider.

Stop mundstimuleringen hvis barnet viser tegn på ubehag eller hvis brækreaktion udløses. Forsøg igen i forbindelse med næste måltid.

Før du begynder

Positionér barnet ud fra ergoterapeutens instruktioner. Sørg for at barnets hoved er centreret og let foroverbøjet. Støt barnets hoved/nakke, hvis det er nødvendigt.

Ved behov kan der mundrenses med fugtet gaze, inden selve mundstimuleringen. Mundrensning udføres ligesom mundstimuleringen af gummer og kinder, men gazen bør kun føres langs gummerne én gang (ikke tre), før det tages ud af munden og skiftes til et nyt stykke fugtet gaze.

Fugt fingeren i steriliseret vand, modermælk eller modermælkserstatning, før hver stimulering. Sørg for at stimulere med faste tryk. Husk at give barnet en kort pause mellem hver stimuli, så barnet kan bearbejde indtrykket og evt. synke.

Mundstimulering

Krop

□ Start med at berøre barnets hænder og arme med faste tryk.

Ansigt

□ Før barnets egne hænder til barnets ansigt, så de rører kinder og læber.

□ Stryg med en finger på hver af barnets kinder, i en jævn bevægelse og med fast tryk, fra øreflippen og ned mod mundvigen. Hvis muligt stryges derefter fra under øjnene ned mod munden og slut med at stryge fra under næsen og ned mod munden. Gentag tre gange på hver side, helst samtidig.

Overlæbe

□ Stimulér indersiden af overlæben (med fingerblommen vendt ud mod læben) med en fugtet finger. Start i mundvigen og stryg ind til midten. Tag fingeren ud af munden og gentag i mod- satte side.

Gummer og kinder

□ Start stimuleringen i overmunden i den ene side. Gentag stimuleringen i undermunden i samme side. Dernæst overmunden og undermunden i modsatte side.
Fugt din lillefinger. Med en af de andre fingre markeres det uden på munden, hvor du vil starte.

Massér gummerne ved at føre den fugtede lillefinger fra midten, bagud langs gummerne og frem igen tre gange i alt. Tredje gang vendes fingeren bagerst på gummerne (så fingerblommen vender mod kinden) og der laves en langsom zig-zag-bevægelse op og ned, mens der trækkes let ud i kinden, indtil fingeren er ude af munden.

□ Stryg med fingeren på indersiden af kinden i en bevægelse oppefra og ned, mens der trækkes let ud i kinden. Start bagtil og arbejd ud af i gentagne strøg, alle oppefra og ned. Udføres i begge sider.

Gane

□ Lav et kortvarigt fast tryk på den hårde gane for at aktivere sutte-refleksen.

□ Stryg med fingeren fra midten af ganen til den ene side med et fast tryk. Slip presset, start fra midten igen og stryg til modsatte side med fast tryk. Gentag stimuleringen tre gange på hver side. Giv barnet en kort pause og udfør stimuleringen igen.

Tunge

□ Lav et fast tryk på tungespidsen. Lad fingeren glide gentagne gange fra spidsen af tungen og ca. 1 cm ind på tungen.

□ Placér fingerspidsen på midten af tungen og lav et fast tryk, mens fingeren trækkes ud mod tungespidsen. Gentag denne rytmiske bevægelse i 5-10 sek. Efter en kort pause gentages stimuleringen. Vær opmærksom på ikke at gå for langt ind på tungen, da dette kan udløse brækreaktion.

Redaktør