Mundstimulation til børn

Mundstimulationsrutine til børn.

Formål

Mundstimulation har til formål at vedligeholde, og forbedre, spise- og synkefunktionen, vedligeholde/normalisere følesansen for berøring i og omkring munden samt facilitere til en normal synkefrekvens. Simuleringen hjælper også barnet til at associere oral aktivitet med mad og følelsen af mæthed.

Hvornår 

Udfør mundstimuleringen inden hvert måltid, også ved sonde-ernæring. Hvis det er nødvendigt, kan mundstimuleringen også bruges til at fugte barnets mund eller til at rense munden med fugtet gaze. I disse tilfælde skal der mundstimuleres/renses efter behov og ikke kun i forbindelse med måltider. 
Stop mundstimuleringen hvis barnet viser tegn på ubehag eller hvis brækreaktion udløses. Forsøg igen i forbindelse med næste måltid.

Før du begynder

Positionér barnet i sideliggende, siddende eller halvsiddende stilling – alt efter ergoterapeutens instruktioner. Sørg for at barnets hoved er let foroverbøjet og centreret. Støt barnets hoved/ nakke, hvis det er nødvendigt. 
Ved behov kan der mundrenses med fugtet gaze, inden selve mundstimuleringen. Mundrensning udføres ligesom mundstimuleringen af gummer og kinder, men gazen må kun føres langs gummerne én gang (ikke tre), hvorefter den skal tages ud af munden. Skift til et nyt stykke fugtet gaze mellem hver zone i munden og ved gentagne rensninger i samme zone.

Fugt fingeren i steriliseret vand før hver stimulering. Sørg for at stimulere med faste tryk. Husk at give barnet en kort pause mellem hver stimuli, så barnet kan bearbejde indtrykket og evt. synke. 

Mundstimulationsrutine

Krop og ansigt

Start med at berøre barnets hænder og arme med fast tryk.
Før barnets egne hænder til barnets ansigt, så de rører kinder og læber. 

Gummer og kinder

Start stimuleringen i overmunden i den ene side (1). Gentag stimuleringen i undermunden (2) i samme side. Dernæst overmunden (3) og undermunden (4) i modsatte side.
Fugt din lillefinger. Med en af de andre fingre markeres det uden på munden, hvor du vil gå ind og stimulere. 

Massér gummerne ved at føre den fugtede lillefinger fra midten, bagud langs gummerne og frem igen tre gange i alt. Tredje gang vendes fingeren bagerst på gummerne (så fingerblommen vender mod kinden) og der laves en langsom zig-zag-bevægelse op og ned, mens der trækkes let ud i kinden, indtil fingeren er ude af munden.

Tunge

Lav tre faste tryk fra tungespidsen og ind mod midten af tungen. Vær opmærksom på ikke at gå for langt ind på tungen, da dette kan udløse brækreaktion.

Gane

Lav et kortvarigt fast tryk i ganen (på den hårde gane, lige bag fortænderne). Vær også her opmærksom på evt. brækreaktion.

Fra ”Ansigt, mund og svælg” af Annette Kjærsgaard, FADL’s forlag, 2005
Redaktør