Multiresistente bakterier

Information om hvordan man skal håndtere multiresistente bakterier, når man er ambulant patient.

Når du er patient i ambulatoriet

Information til dig, som har en multiresistent bakterie, og kommer her ambulant.

Multiresistent bakterie

En multiresistent bakterie er en bakterie, der er modstandsdygtig (resistent) over for behandling med almindelig antibiotika. Bakterien kan give infektion eller man kan være rask bærer af bakterien og ikke mærke noget til den. Da bakterien
er resistent over for almindelig antibiotika, er det vigtigt at undgå at overføre smitten til andre patienter. Bakterien kan overføres ved direkte berøring mellem mennesker eller, hvis du rører ved ting, som fx et dørhåndtag.

Hygiejniske forholdsregler

Når du kommer i ambulatoriet, skal du have rent tøj på og rene hænder. Med rene hænder undgår du at smitte andre. Smitte sker oftest med hænderne og derfor er det vigtigt, at du vasker og spritter hænderne:

  • Når du forlader ambulatoriet
  • Efter toiletbesøg (her skal du både vaske og spritte hænderne)
  • Før du spiser og drikker
  • Efter hoste, nys og når du har brugt et lommetørklæde
  • Før og efter berøring af sår og forbinding

Håndsprit kan erstatte håndvask. Dog skal du både vaske og spritte hænderne efter toiletbesøg. Du skal også altid spritte toiletsædet af efter brug. (Der står en beholder med spritservietter på toilettet).

Isolation kan være påkrævet

I nogle tilfælde, vil du, ved ambulant besøg blive afskærmet (isoleret) fra de øvrige patienter. Det gør vi, hvis personalet vurderer, at der er risiko for smittespredning.
Eksempler på risiko for smittespredning:

  • Diarré
  • Luftvejsinfektion med hoste og snue

Hygiejniske forholdsregler for personalet

Personalet vil altid benytte overtrækskittel, handsker og evt. maske, når de plejer og behandler dig.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at spørge afdelingens personale. 

Redaktør