Moderkageprøve og fostervandsprøve

Dette er en kort information til dig, der skal have foretaget moderkageprøve eller fostervandsprøvepå Rigshospitalet.

Dette er en kort information til dig, der skal have foretaget moderkageprøve eller fostervandsprøve på Rigshospitalet.

Information om undersøgelserne

Rigshospitalet tilbyder information, personlig vejledning og rådgivning for den gravide kvinde og hendes partner. Både informationen om undersøgelserne og selve undersøgelsen er et tilbud. Det er derfor helt op til jer at beslutte, hvorvidt I ønsker undersøgelserne. Vi håber, at denne pjece
kan give jer svar på nogle af de spørgsmål, I eventuelt måtte have.

Moderkageprøven og fostervandsprøven er undersøgelser for kromosomsygdomme og visse arvelige sygdomme hos fosteret.
Moderkageprøven kan tages, når du er 10 uger henne i graviditeten, mens fostervandsprøven først tages fra du er 16 uger henne i graviditeten.

Moderkage- eller fostervandsprøve tilbydes
til kvinder

 • Med øget risiko for at føde et barn med Down Syndrom beregnet efter alder, doubletest og nakkefold.
 • Når den ene af forældrene tidligere har fået et barn med kromosomafvigelse.
 • Når søskende, søskendebørn eller forældre har kromosomafvigelse.
 • Når der er påvist en misdannelse eller anden afvigelse hos fosteret.
 • I specielle tilfælde kan en moderkage- eller fostervandsprøve også benyttes til at påvise andre arvelige sygdomme.

Værd at vide før prøvetagningen

 • Prøvetagningen foretages af en læge, der assisteres af en sonograf.
 • Du er velkommen til at have én voksen ledsager med til prøvetagningen.
 • Der er ingen forberedelse til undersøgelsen, bortset fra, at du bedes tømme blæren forinden.
 • Prøven tages igennem maveskindet. Først bliver der vasket af med desinficerende væske, hvorefter lægen skanner for at vurdere, hvor prøven skal tages.
 • Mens du bliver skannet, tages prøven med en tynd kanyle. Prøvetagningen tager kun et par minutter og bedøvelse er ikke nødvendigt.
 • Det er forskelligt fra person til person, hvordan prøvetagningen mærkes, men de fleste oplever kun mindre ubehag.

Risiko ved prøvetagningen

Prøverne øger risikoen for abort med ca. en halv til en hel procent.

Værd at vide efter prøvetagningen

Efter prøven skal du blive i afdelingen i 15-20 minutter og slappe af. Vi anbefaler, at du tager hjem med bil eller taxa og tager den med ro
resten af dagen. Arbejdet kan genoptages dagen efter.

Det er normalt at føle ubehag i timerne efter prøven i form af menstruationslignende smerter og tyngdefornemmelse i underlivet. Smerterne fortager sig som regel indenfor et døgn. Der kan desuden komme mindre pletblødning fra skeden, hvilket er helt normalt.
Hvis du bløder mere end dette, hvis fostervandet siver eller du får vedvarende smerter, skal du kontakte vagtlægen på tlf. 1813 eller den praktiserende læge, der hvor du bor.

Du får svar i løbet af få dage og vil blive ringet op. Du vil få oplystsvar på undersøgelsen for de hyppigst forekommende kromosomfejl, heriblandt
Down syndrom. Barnets køn kan også oplyses, hvis det ønskes.

Det tager længere tid at undersøge alle kromosomerne, så du kan først få det endelige svar indenfor 2-3 uger. Dette vil blive sendt pr. brev. Hvis der skulle være problemer med prøven, ringer vi til dig.

Efter en moderkageprøve kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt at supplere med en fostervandsprøve pga. problemer med at tolke det primære svar.
Du vil i så fald få en samtale med lægen herom. Dog skal der informeres om, at ikke alle sygdomme kan påvises ved prøverne.

Husk

 • Alle undersøgelser er et tilbud og dermed frivillige.
 • Ikke alle sygdomme eller misdannelser kan påvises ved en fosterundersøgelse.
 • Det en personlig afvejning af fordele, ulemper, sikkerhed, risiko og tidspunkt for prøven, der må afgøre valget mellem de forskellige undersøgelser.
 • Inden undersøgelsen kan det være en god idé at overveje, hvilke konsekvenser den eventuelt skal have. Det er jer som vorderende forældre, der skal træffe valget.

Her finder du os

Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel befinder sig i Opgang 4, afsnit
4002 i stuen.

Ventetid i vores afdeling

Vi gør alt, hvad vi kan for at overholde de aftalte tider i afdelingen, men vi bliver desværre ofte forsinkede på grund af akutte patienter, akutte
indgreb på fostre og patienter med særlige behov.
For en sikkerheds skyld anbefaler vi derfor, at du afsætter et par timer til at være på afdelingen i forbindelse med din undersøgelse.

Spørgsmål til os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefonnummer 35 45 81 08. Vi træffes bedst på hverdage mellem klokken 08.00-14.00.

Til din information

Rigshospitalet er et undervisningshospital, hvorfor der indimellem vil være flere personer under uddannelse til stede under undersøgelsen.
Du er selv velkommen til at medbringe én voksen person.

Redaktør