Mobiltelefoner og internet i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Afdelingen højintensiv afdeling. Det betyder blandt andet, at vi bruger meget elektronisk udstyr og særligt følsomt apparatur, der kan blive påvirket af mobiltelefoner.

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er en højintensiv afdeling. Det betyder blandt andet, at vi, i vores behandling af børnene, bruger meget elektronisk udstyr og særligt følsomt apparatur, der bl.a. kan blive påvirket af mobiltelefoner.

Derfor er det vigtigt, at alle forældre og pårørende følger Region Hovedstadens regler om brug af mobiltelefoner og internet:

Mobiltelefon

Overalt i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn skal mobiltelefoner være helt slukkede eller på flytilstand. 

Det er muligt at lave telefonopkald på gæstenettet, hvilket vi beder dig om kun at gøre ude ved elevatoren, i garderobegangen eller nede i forhallen. Af hensyn til dit barn og andre familier må der ikke tales i telefon på stuerne, gangen og i forældrekøkkenet. Du kan opleve personale, som bærer såkaldte dect-telefoner/nurse-finder. Det er lokale mobiltelefoner og forstyrrer ikke apparaturet i afdelingen.

Internet

Du er velkommen til at bruge Rigshospitalets gratis trådløse gæstenet RegHGaest på din pc eller tablet. 

Tak fordi du tager hensyn til vores små patienter.

Dekorativt billede
Redaktør