Mindre operativt indgreb

En vejledning til patienter, der skal gennemgå et mindre operativt indgreb på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

Denne vejledning er til dig, der skal gennemgå et mindre operativt indgreb.

Inden operationen

  • Du skal faste og tørste som aftalt.
  • Du skal have taget et bad og vasket hår på operationsdagen.
  • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak, piercinger eller make-up på, når du kører til operationsgangen
  • Du bør så vidt muligt, lade værdigenstande blive hjemme
  • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højest to) med på operationsgangen.

Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecerne: ’Patientinformation om bedøvelse’

Operationen

Operationen foregår som aftalt med den læge, som har tilbudt dig operation.

Efter operationen

Du bliver observeret et par timer på opvågningsstuen, hvorefter du kommer tilbage til dagkirurgisk afsnit eller sengeafsnittet. De fleste patienter udskrives samme eftermiddag eller aften, medmindre din tilstand gør, at du er nødt til at overnatte.

Komplikationer

Det indgreb du har fået foretaget, er et mindre indgreb og derfor er der yderst sjældent komplikationer.

Smerter

Få patienter oplever smerter efter indgrebet. Ved smerter anbefaler vi følgende smertestillende behandling: Paracetamol, 2 tabletter à 500 mg. max x 4 i døgnet (håndkøb).

Restitution

Afhænger af det indgreb der foretaget. Det er muligt at du har behov for at holde dig i ro og undgå fysisk anstrengende aktiviteter og sport et par dage. Har du brug for dokumentation for indlæggelsen, kan du få det udleveret inden du udskrives.

Du skal kontakte os hvis:

  • Du får blødning
  • Du får feber
  • Du får tiltagende hævelse i operationsområdet

Ambulant kontrol

Ved din udskrivelse vurderes om der er behov for at se dig til en opfølgende samtale i klinikken. Hvis du har fået taget vævsprøver, vil du altid få en ambulant tid.

Afbud på operationsdagen

Hvis du bliver syg på dagen hvor du skal opereres, så kontakt afdelingen.

Redaktør